Antikacılık kim buldu

Antika tarihi değeri olan, nadir bulunan eşyalara verilen genel bir addır. Antika eşyaları biriktirmek özellikle zangin insanlar için bir tutkudur. Bunun yanında bu konuya meraklı insanlar ellerindeki değerli antikaları satmak, almak veya sergilemek isterler. Antika eşya alınıp satılan dükkanlara Antikacı, açık arttırma ile alınıp satılmasına ise müzayede denir.

Eski zamanlardan kalma, az bulunan ve değerli eşyaların alınıp satılması biriktirilmesi oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Antikacılığın başlangıcı 17 yüzyılın başları olarak kabul edilmektedir. Avrupa’nın büyük şehirlerinde ve limanlarda yer alan rehinci dükkanları, kendilerine rehin bırakılan fakat alınmayan değerli eşyaları satmaya başladılar. Satılan eşyalar genel olarak eski ve değerli ürünlerdi. Talebin giderek artması nedeniyle, çok geçmeden başta Paris, Londra, Amsterdam gibi kentlerde sadece antika eşyalar satan yerler açıldı.

Türkiye’de ilk antikacı dükkânı 1855’te Antoine Brimo adında bir levanten tarafından açıldı. Bu tür iş yerleri, günümüzde de olduğu gibi Kapalıçarşı, Beyoğlu, Tepebaşı semtlerinde toplandı. Musevi kökenlilerin yanı sıra ilk yıllarda levanten Osmanlılar da antikacılar arasında çoğunluktaydı.

İstanbul’da salt antikacılıkla uğraşan iş yerleri açılmadan önce, antikacılığa benzer alışverişler içbedesten’de yapılırdı. Günümüzde de aynı durum sürmektedir.

İstanbul’da 19. yy’da antikacılar, belirli nitelikleri taşımaları koşuluyla bazı eşyaları antika kabul ederek alım satımını yapmaktaydılar.

Antika alım satımı Türkiye’de 2863 sayılı yasayla düzenlenmiştir. Müzelerde saklanması gereken tarihi eşyayı antika olarak alıp satan, yurt dışına çıkaranlar hakkında çeşitli yaptırımları öngören maddeler yer almıştır. Günümüzde antikacılık başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde yapılmaktadır. İstanbul’ da 1984’te 60 kadar antikacı dükkânı vardı.

Antika eşya, sürekli sergilenerek antikacılarda satıldığı gibi belli ya da önceden ilan edilen yerlerde açık artırma yoluyla da satılmaktadır. 1980’den sonra özellikle İstanbul’da önceden duyurusu yapılan antika eşyalar büyük otellerde satılarak bu alanda bir yenilik denemesine girişildi.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir