Bornoz’u kim buldu

Banyodan sonra giyilen havlu elbise birçok eve çocuk ihtiyacı olarak girdi. Ama Refİa Sultan’ın terekesinin de gösterdiği gibi İstanbul’da 19. yüzyılın ikinci yarısında bornoz belirli bir kesimin kullanımına girmişti.

Bornoz aslında Arapça “burnus”tan gelir ve kukuletalı maşlahtır; Osmanlıcada “bornüz” ve “bürnüs” biçimiyle kollu, başlıklı hamam havlusu anlamı yanında, Arapların üste giydikleri giysi ve bir çeşit kadın yeldirmesi anlamlarıyla da bulunur. Kuzey Afrika’yla ilişkisi bulunan gemiciler tarafından İstanbul’a getirilmiştir.

Edmondo de Amicis 1875-76’da Galata Köprüsü’ndeki kalabalığın çeşitliliğini anlatırken “beyaz burnuzlu Bedevi” de saydıkları arasındadır. Fransızcaya “burnous’ olarak 1556’da girdi, 1830’da halen manteau d’Arabe” (Arap mantosu) anlamını koruyordu.

Eskiden Malta şövalyelerınin giyimi iken 1814’te saptandığı gibi banyo kıyafeti haline de gelmeye başlamıştı. Türkçenin tarihi sözlüğü olmadığı için bornozun banyoda kullanılmaya başlanmasında Fransız etkisi olup olmadığını saptayamıyoruz. Ama Bursa ve Denizli havlu ve bornozları her zaman meşhurdu.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın