kaldırac

Kaldıracı kim buldu

İnsanoğlunun var olduğu günden bu yana, şu ya da bu biçimde kaldıraçlardan yararlandığı biliniyor. Zira tarih öncesi binaların hiçbirini kaldıraç kullanmadan yapmak mümkün değildi. Ayrıca,...

mercek

Merceği kim buldu

Birinci yüzyılda yaşayan Romalı devlet adamı ve yazar Seneca, içi su dolu bir cam kübün, cisimlerin görünümlerini büyüteceğini biliyordu. 13. yüzyıl İtalya’sında “mercek” adı verilen...

kriko

Krikoyu kim buldu

Fransız mimar Villard de Honnecourt, 1250 yılında yaptığı bazı çizimlerde, krikonun o dönemde kullanıldığına ilişkin ipuçları verdi. Sıradan bir insanın normal gücüyle çok büyük ağırlıkların...

H2SO4

Sülfürik Asiti Kim Buldu

Sülfürik asit H2SO4  kesin olmamakla birlikte Cabir bin Hayyan tarafından keşfedildi. 8. yüzyılda tanımlamasını yenime uğratıcı, renksiz ve yoğunluğu yüksek sıvı olarak yapmıştı. Bütün asitler arasında en...

Elektromanyetizma

Elektromanyetizmayı kim buldu

Heinrich Hertz, bir elektrik devresiyle ilk kez ses çıkarmayı başardığı gün, çevresinde büyük şaşkınlık yaratmıştı. Günümüzde televizyon ya da radyonun düğmesini çevirerek konuşmaları dinliyor, görüntüleri...

Üreyi kim buldu

Üre organik bir bileşiktir. Formülü H2N-CO-NH2’dir. Karbonik asidin diamidi olan üre aynı zamanda karbamik asidin de amidi olduğundan “karbamid” adı ile de bilinir. Ürenin ilk defâ 1773...

gezegenler

Gezegenleri kim buldu

Güneş etrafında, elips şeklinde bir yörünge çizerek, dönen gök cisimlerine gezegen denir. Günümüzde gezegen denildiği zaman, başta dünyâmız olmak üzere, Güneş etrafında dönen diğer sekiz gezegen akla gelmektedir....