matrisi-kim-buldu

Matrisi kim buldu

Matematikte matris veya dizey, dikdörtgen bir sayılar tablosu veya daha genel bir açıklamayla, toplanabilir veya çarpılabilir soyut miktarlar tablosudur. Dizeyler daha çok doğrusal denklemleri tanımlamak,...

isaret-dili

İşaret Dilini kim buldu

İşaret dili bir kişinin düşüncelerini ifade etmek için eş zamanlı eller, kollar, vücut hareketleri ve yüz ifadelerini kullanması olarak tanımlanabilir. İşaret dili, konuşma dili ile birçok...

muzeyi-kim-buldu

İlk Müze nerede, ne zaman kuruldu?

Sanat eserlerinin saklandığı ve insanların bunları görüp faydalanmaları için özel binalarda sergilendiği yerler. Müze kelimesi eski Yunancada “bilimler tapınağı” manasındaki “Mouseion” kelimesinden gelir. Dünyada ilk müze, mîlattan önce...

Kagidin-mucidi-Cai-Lun

Kağıdı kim buldu

Kağıt, genellikle ahşap, otlar veya atık tekstil malzemelerinden elde edilen selüloz elyaf hamurunun preslenmesi ve kurutulmasıyla üretilen ince bir malzemedir. Kağıt yazma, baskı, paketleme, temizleme, inşaat...

sayilar

Sayıları kim buldu

Sayılar, saymada ve ölçmede kullanılan işaretlerdir. Sayılar hakkında günümüze kadar ulaşabilen bâzı bilgiler Mısırlılardan ve Babillilerden alınmıştır. Mısırlılar sayılarla yaptıkları işlemleri taş ve papirüs, Babilliler ise...

Yerli Malı Haftasını kim buldu

1970’li yıllara kadar çocuk çekişmelerinde kullanılan kalıplardan biri “Yapma!” ve “Yapma değil, Avrupa!” iken ilkokullarda Yerli Malı Haftası kutlanır, çocuklardan yerli ürünleri sınıfa getirmeleri istenir,...

anaokulu

Anaokulunu kim buldu, İlk Ana Okulu

Yuva, Anaokulu Fransızca “creche” (beşik), Almanca “Kindergarten” (çocuk bahçesi), Avrupa’da ilköğrenim öncesi çocukların bakımı ve eğitimini üstlenen kurumlar olarak çağdaş biçimleriyle 19. yüzyılda ortaya çıktılar. Fransa’da...

rakamlar

Rakamları kim buldu

Sayıları göstermek, ifade etmek için kullanılan sembol ve harflere rakam denilmektedir. Tarihçiler basit cisimlerin veya cisim gruplarının miktarlarını belirtmek, eklemek, çıkarmak için kullanılan ilk sembollerin...

papirus

Papirüsü kim buldu

Papirüs sayfaları günümüze kadar saklanmış olup, çok önemli tarihi belgelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Papirüs bataklık ve dere kıyılarında yetişen 2-3 m boylarında kamışa benzeyen,...

civi-yazisi

Çivi Yazısını kim buldu

Çivi yazısı çok eski devirlere ait olan Mezopotamya’daki kavimlerin kullandıkları bir yazı çeşididir. Yazıların her birisi çiviye benzediği için bu isim verilmiştir. Yazı karekterleri yarım...