alfabe

Alfabeyi kim buldu

Alfabe bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belli bir sıraya göre dizilmesinden meydana gelen harfler topluluğudur.Yazının kökeni bir çok bilinmeyenle dolu olsa da, ilk alfabe nin...

Metre’yi kim buldu

Metre temel uzunluk ölçü birimidir. Bir ölçü birimi olup, genellikle desimetre, santimetre ve milimetrelere bölünmüştür. Üst katları onar onar büyür, alt katları onar onar küçülür. Dünyâda bütün...

Konservatuvar’ı kim buldu, kim kurdu

Konservatuvar müzik eğitimi yapan okula verilen addır. Kökü İtalyanca (Conservatorio) kelimesine dayanmakta ve çalışma evi mânâsına gelmektedir. Rönesans devrinde hastahânelere veya bakımevlerine bağlı yetimler okulunda kilise müziği çalışmaları...

Kısaltmalar’ı kim buldu

Yazma kolaylığı sağlamak, yazıdan ve yerden tasarruf etmek gâyesiyle kelime veya cümleler yerine kullanılan harfler veya kısa yazılışlar. Çok eski çağlara giden kısaltmalar, günümüze mâdenî paralardan ve...

Beyaz Tahtayı kim buldu

Beyaz tahta tarihçesi 1960’ların ortasında başladı. Aslında kimin icat ettiği konusunda hala gizemlidir. Bazıları Çin’de başladığını düşünüyor, ancak emin olmanın gerçek bir yolu yok. Beyaz...

Resim kim buldu

Resim duygu ve düşüncelerin çizgi, hareket, renk ve tonlarla kağıt, bez, mukavva, ağaç vs. yüzeyler üzerine kalem ve boyayla ifade edilme sanatı. Plastik sanatlar içinde önemli yeri...

Sanskritçe’yi kim buldu

Sanskritçe Hint-Avrupa dil âilesinin Hint-Ârî koluna bağlı en eski lisandır. Sanskrit, kelime olarak “cilâlanmış”, “düzenlenmiş”, “kusursuzlaştırılmış” mânâlarını taşır. Târihçiler Sanskritçeyi ilk konuşanların Hindistan, Hazar Denizi ve Ortadoğu’ya...

Roman’ı kim buldu

Roman olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, âilelerin, cemiyetlerin başlarından geçen çeşitli hadiseleri sırasıyla mantıksal, duygusal ve sanatsal ilişkiyle anlatan edebi eserdir. Kelime, “gerçek veya hayâlî...