kitap

Kitabı kim buldu

İnsanların bildiklerini, öğrendiklerini kitaplara yazması çok öncelere dayanır. Basılı veya yazılı kağıt yapraklarının bir araya getirilmesiyle ve insanların hislerini, fikirlerini, başkalarına, uzaktakilere bildirmek, kendilerinden sonra...

Trigonometri

Trigonometriyi kim buldu

Trigonometri, üçgenin açıları ve kenarları arasındaki bağıntıları inceleyen bir matematik dalıdır. Fransızca bir kelime olan trigonometri, Yunanca üçgen mânâsına gelen trigonas ile ölçü mânâsına gelen metron kelimelerinin birleşimidir....

parsomen

Parşömeni kim buldu

Parşömen üzerine yazı yazmak ve resim yapmak için kullanılmak üzere, özel olarak hazırlanmış hayvan derisidir. Parşömenin M.Ö. 2. yüzyılda Pergamus, şimdiki Bergama şehrinde keşfedildiği bilimmektedir....

logaritma

Logaritmayı kim buldu

Logaritma on yedinci yüzyılın başında hesapları hızlandırmak için keşfedilen bir matematik yöntemidir. Logaritma 300 yıldan daha uzun bir zaman boyunca temel bir hesap metodu olmuştur....

murekkep

Mürekkep’i kim buldu

Eski Mısırlılar ve Çinliler, lamba isini su ve tutkalla karıştırarak mürekkep yapmasını biliyorlardı. Lamba isinden elde edilen mürekkepler, Ortaçağ’da Avrupa’da da kullanıldı. 1400’lü yılların ortalarında...

İzciliği kim buldu

İzcilik sekiz ile yirmi yaş arasında kız veya erkeklerin farklı gruplarda, toplu olarak gösterdikleri bir eğitim faaliyetidir. İzciliğin amacı; bütün insanlığa, vatanına, çevresine, ailesine ve...