monopoly

Monopoly kim buldu

Monopoly kim icat etti Monopoly oyunu 1931 ve 1933 yılları arasında, Philadelphia’ da, ısıtma mühendisi Charles Darrow tarafından geliştirildi. Oyunu tamamladığında, buluşunu pazarlamak üzere Amerika’nın...

Gravür Sanatını kim buldu

Gravür Sanatı maden, tahta veya taş yüzeyler üzerine çizgiler oyarak resim yapmak, şekiller meydana getirmek sanatıdır. En çok kullanılan çeşidi tahta üzerine oyularak yapılanıdır. Dokuzuncu yüzyılda Çin’de gravür...

koleksiyon

Kolleksiyonu kim buldu

Öğrenme zevki ve gâyesiyle, az bulunan ve aynı cinsten değerli veya acâyip nesneleri toplayıp sınıflandırma merakı. Kolleksiyonculuk büyüklerin olduğu kadar, yeni yetişen ve okul çağında olan çocukların...

golge-oyunu

Gölge Oyununu kim buldu

Bir çeşit tiyatro oyunu. Daha çok doğu ülkelerinde gelişmiştir. Bu oyunda esas, hayvan derisinden oyulmuş şekillere arkadan kuvvetli bir ışık verilerek, gölgelerin saydam bir yere düşürülmesidir. Düşürülen...

zurna

Zurnayı kim buldu

Zurna, Avrasya’da çalınan, Balkanlardan Orta Asya’ya kadar uzanan bir üflemeli bir müzik aletidir. Anadolu halk müziğinde zurnaya genellikle bir davul eşlik eder. Davul zurna ikilisi geleneksel...

polifoni

Polifoniyi kim buldu

Müzikte çokseslilik (polifoni) terimi, teksesliliğe karşıt olarak değişik iki ya da ikiden çok müzik partisinin üst üste gelmesi ve dolayısıyle aynı anda söylenmesini belirtmek için...