Bulmacayı kim buldu

Gazete ve dergilerin okuyucularına armağanlı sorular sorması çok eski gelenektir fakat bugün kareli bulmaca da denilen bulmacaları, armağan olsun olmasın çözme isteğiyle, Murat Belge’nin de...

fotograf

Fotoğrafı kim buldu

Fotoğrafı kim buldu, Fotoğrafı kim icat etti. Her yeteneğe hitap eden makineleriyle yaygınlaşan fotoğraf bugün bilimden sanayiye, eğitimden iletişime, belgecilikten sanata kadar her alanda önemli işlevler...

Damayı kim buldu

Damayı kim icat etti. Eski Mısır, Yunanistan ve Hindistan’da oynanan, dokuztaş benzeri birçok oyun vardı. Dama 12. yüzyılda satranç tahtasına uyarlandı. İngiltere ve Amerika’da dama...

sakiz

Sakızı kim buldu

Sakızı kim icat etti Aztekler Meksika ormanlarında yetişen “sapodilla” bitkisinin kurutup çiğnedikleri özsuyuna “çictli” adını vermişlerdi.  “Çictli” çiğneme alışkanlığı olan Meksikalı general Antonio Lopez de...

Dünya Tiyatro Günü’nü kim buldu

Dünya Tiyatro Günü, 1961’de dönemin Uluslararası Tiyatrolar Birliği başkanı olan Arvi Kivimaa tarafından önce Helsinki, sonra da Viyana’da yapılan 9. Uluslararası Tiyatrolar Birliği Konferansında ortaya atılan ‘tiyatrolar günü’ fikri, İskandinav ülkelerinden...

Nevruzu kim buldu

Nevruz, Balkanlardan Orta Asya’ya kadar çok geniş bir coğrafyayı kapsayan 21 Mart’ta güneşim koç burcuna girişiyle yılbaşını karşılama esasına dayanan, düalist anlayışın, ateş kültünün ve...