Kaloriferi kim buldu

Kalorifer bir binanın tamamına ve odalarını aynı anda ve aynı sıcaklık derecesinde ısıtmak için oluşturulmuş bir merkezi ısıtma sistemidir. Kalorifer sisteminde temel olarak kazanda ısıtılan...

Mozaik kim buldu

Değişik renklerde pişirilmiş sert toprak, taş, cam ve mermer parçalarının harçla duvar, taban gibi yerlere belirli bir desen veya şekil hâlinde tesbit edilmesiyle elde edilen yüzey işleme...

Mobilya’yı kim buldu

Çalışılan ve oturulan yerlerin, günün şartlarına, insanların zevklerine göre süslenmesine, değişik amaçlarla donatılmasına yarayan, portatif ve taşınabilir eşyalara mobilya denilmektedir. Dilimizde bu gibi yerlerde kullanılan...

Oyayı kim buldu

Renkli bir ibrişimden veya uygun bir iplikten iğne ile genellikle çiçek ve yaprak şeklinde yapılan işlemeler. Yapılan târihî araştırmalar netîcesinde M.Ö. 2000 yıllarının örgü örneklerine âit...

Kilidi kim buldu

Kilit bazı eşya ve yerlerin, yabancılar tarafından açılıp kullanılmasını önlemek için konulmuş mekanizmadır. Kilitler, anahtar veya basmalı, dönmeli düğmeler, elektrik düğmesi gibi mekanizmalarla çalışır ve açılır. İnsanlar...

Çakmağı kim buldu

Çakmak kibrit bulunmadan önce ateş için kıvılcım çıkaran çelik âlete verilen ad. Eski çakmaklı tüfeklerde taşa çarpıp kıvılcım çıkarmak sûretiyle barutu ateşlemede kullanılan âlete de bu ad...

Sepeti kim buldu

Sepetçilik ağaçların ince sürgünlerinden, bitkilerin odunlaşmamış saplarından faydalanılarak yapılan örgü ve el sanatı. Sepetçilik sanatı insanlık târihiyle başlar. Toplumların kültür târihlerine katkısı bulunan sanatlardan birisidir. Bugün Afrika’da...

Semaveri kim buldu

Su ısıtmaya ve çay demlemeye yarayan, genellikle bakır, pirinç veya saçtan mâmül musluklu kap. Semaver kelimesi Rusça “kendi kendine kaynayabilen” mânâsına gelir. Semaverin anavatanı Rusya’dır. Rusya’da asırlarca...

makas

Makası kim buldu

Leonardo da Vinci genellikle makası icat eden kişi olarak anılmaktadır. Fakat çok eski çağlardan beri bir şeyleri kesmek için makas benzeri aletler kullanılmaktadır. Eski Mısırlılar, M.Ö....