Dekorasyon’u kim buldu

Dekorasyon mimarlıkta yapıların içinde veya dışında uygulanan süsleme işidir. Odaların, salonların câmi ve sarayların zevkli bir biçimde süslenmesi de dekorasyon konusunun sınırları içine girer. Dekorasyon, iç süsleme ve...

teflon

Teflonu kim buldu

Teflon, sıya, kimyevî maddelere, neme, elektrik atlamasına, sürtünmeye dayanıklı bir polimerin ticârî adıdır. Teflonun monomerinin kimyevî ismi tetrafluoroetilen (TFE) olup, Du Pont firmasından başka diğer firmalar...

Kilim’i kim buldu

Eski Osmanlı evlerinde ve yörük çadırlarında çok kullanılan sedir, divan veya yerlere serilen renkli ve nakışlı yün dokuma. Kilim, eski çağlardan beri bilinen Orta Asya,...

duduklu-tencere

Düdüklü Tencereyi kim buldu

Düdüklü tencere, buharın dışarıya kaçmasını önleyecek şekilde düzenlenmiş bir kapağı bulunan, kapalı basınçlı bir tencere çeşididir. Farklı amaçlar için günlük hayatın çeşitli yerlerinde kullanılır. En...

Çekiçi kim icat etti

Çekiç çivi çakmak ve benzeri işlerde kullanılması yanında mâdenleri dövmede de yararlanılan demir çelik veya alaşımdan üretilen madeni bir el aletidir. Genellikle sapı tahtadan, bir ucu tokmaklı, bir ucu...

buzdolabi

Buzdolabını kim buldu

Buzdolabını kim icat etti? Soğutma işlemi ortamda bulunan ısıyı uzaklaştırarak ortamda soğuk hava koşullarının sağlanması işlemidir. Özellikle gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesine yönelik gıda ve diğer bozulabilir...

paratoner

Paratoneri kim buldu?

Paratoner evleri, yüksek binaları ve sanayi tesislerini, yıldırımdan koruyan, yıldırımdan gelen elektriğin en kısa yoldan toprağa akmasını sağlayan cihazdır. Yıldırım, toprakla bulut arasında elektrik yüklerinin...

Kibrit’i kim buldu

Kibrit günlük hayatta çok yaygın kullanılan ateş yakmaya yarayan bir tutuşturucudur. 1669’da Hamburglu simyacı Hennig Brand, fosforu, altın elde etmek isterken keşfetti. Her ne kadar...

Porselen’i kim buldu

Porselen kaolen, kuvartz, feldspat ve beyazpişen kil harmanından üretilen, sıvıları geçirmeyen, yarı saydam, genel olarak beyaz renkte, vitralaşmış seramik mamüllere denir. Seramik tarihçesi incelendiğinde, birbirinden...

Seramik kim buldu

Genellikle kil minerallerinden yapılan, plastik hamurun şekil verilip, pişirilmesiyle elde edilen çanak çömlek gibi kaplar, testiler; tuğla ve kiremit gibi düşük sıcaklıkta yumuşak pişirilmiş toprak...