Soğutma Tesisi’ni kim kurdu

1850 yılında, ABD’de ve Avustralya’da açıldı. Birleşik Amerika’da, kimyasal soğutma çalışmalarının öncülüğünü Alexander Catlin Twining yapıyordu. Twining, 1848 yılında eter buharının ani yoğunlaştırılmasıyla soğutma yapılıp...

Elektrolizi kim buldu

Pillerle ilgili çalışmalarını sürdürdüğü sıralarda, İngiliz kimyager Humpry Davy, elektroliz olayını da keşfetti. Davy, kimyasal bileşkelerin, elektriksel çekim sayesinde bir arada tutulabildiğini anlamıştı. Aynı bileşkelerin...

Mühürü kim buldu

Bir şahsın veya makâmın alâmeti olarak üzerinde mektuplara, senetlere ve diğer evraka basılmak üzere kabartma bir işâret yâhut da bir yazı bulunan taştan, lastikten veyâhut mâdenlerden yapılmış...

Devalüasyonu kim buldu

Bir ülkenin millî para biriminin yabancı paralara karşı değerinin indirilmesine devalüasyon denir. Bu indirim; sabit kur politikasında, çeşitli dönemlerde hükümetçe irâdî olarak yapılabileceği gibi, para değerinin arz...

terazi

Teraziyi Kim Buldu

Bir cismin veya maddenin kütlesini ölçmeye yarayan âlete terazi denilmektedir. Terâziyle kütle ölçme işlerine tartma denir. Eşit kollu terâzide tartma, ölçülecek kütle, bilinen kütlelerle mukâyese edilerek...