Category: İş Dünyası

Sikke’yi kim buldu

Sikke’yi kim buldu

Değeri devletçe garanti altına alınmış, üzeri hakkedilmiş metal parçası, mâdenî para. Devletin damgasını taşıdığı ve belli ölçüsü olduğundan alışverişte kolaylık ve îtimat sağlar. Târihî araştırmalar sonucu elde edilen sikkelerin en eskisi M.Ö. 8. asırda Anadolu’da Lidyalıların kullandıklarıdır....

Pervane’yi kim buldu

Pervane’yi kim buldu

Bir eksene dikey olarak bağlanan iki veya daha çok kanattan ibâret, içinde bulunduğu akışkana (hava veya sıvı) itme veya çekme hareketi veren âlet. Geceleri ışık etrafında dönen kelebeklere de pervâne denir. Büyük ve Türkiye...

Grev’i kim buldu

Grev’i kim buldu

Topluca ve önceden tasarlayarak işi bırakma. Bir işe, bir faaliyete son vermek, durdurmak. İş Hukukunun ve bunun getirdiği toplu sözleşme düzeninin önemli araçlarından biridir. İşçilerin, işverenin tayin ettiği şartlarda çalışmayı reddederek toplu olarak işi bırakmaları, grevi bir...

Dokumacılığı kim buldu

Dokumacılığı kim buldu

Dokumacılık kumaş dokuma işi veya dokuma ticâretidir. Yapılan arkeolojik kazılarda, Mısır ve Peru’da bulunan resimlerden, eski dokumacılık ve kullanılan çeşitli âletler hakkında değişik bilgiler bulundu. Dünyânın çeşitli yerlerinde türlü şekilde kullanılan dokumacılığın gelişmesi, kullanılma şekil ve biçimleri...

Serbest Bölge’yi kim buldu, ilk serbest bölge

Serbest Bölge’yi kim buldu, ilk serbest bölge

İhrâcat için yatırım ve üretimi arttırmak, yabancı sermâye ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyâcını ucuz ve düzenli biçimde karşılamak, dış finansman ve ticâret imkânlarından daha çok faydalanmak üzere kânunla belirlenen ve gümrük hattı dışında bırakılan...

Gökdelen’i kim buldu, ilk gökdelen

Gökdelen’i kim buldu, ilk gökdelen

Çelik veya betonarme iskelet inşâsı gerektirecek kadar bir yüksekliği sâhip olan çok katlı yapılara gökdelen denilmektedir. Bu târife göre New York’taki Dünyâ Ticâret Merkezi gökdelen, fakat Eyfel Kulesi değildir. Gökdelen yapımı ilk olarak Amerika’da başlamıştır.İnsanları gökdelen...

Dökümcülüğü kim buldu

Dökümcülüğü kim buldu

Dökümcülük sıvı hâldeki metal veya alaşımları önceden hazırlanmış bir kalıba boşaltarak katılaştırma işlemidir. İlk olarak altın ve bakırın taş ve kil kalıplara döküldüğü tahmin edilmektedir. M.Ö. 4000 yıllarında balta ve ok başlarının bir kalıba boşaltılarak döküldüğü sanılmaktadır....

Çimentoyu kim buldu

Çimentoyu kim buldu

Çimento genel anlamda bağlayıcı maddelere verilen isimdir. Bunlar yaygın olarak tanınan ve kullanılan silikat hidrat esaslı portland çimentosu olabildiği gibi, poliner esaslı plastik ve asfalt da olabilir. Genellikle bu terim günümüzde su ile karıştırıldığında su ile...

Jeneratörü kim buldu

Jeneratörü kim buldu

Jeneratörü kim icat etti. Jeneratör herhangi bir enerji türünü elektrik enerjisine çeviren makinadır. Bu cihazlara, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren makinalar, kimyâsal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bataryalar, ışık enerjisini elektriğe dönüştüren fotoelektrik hücreleri, ısı...

Selofanı kim buldu

Selofanı kim buldu

Selofan odun hamurundan elde edilen ve yiyeceklerin paketlenmesinde geniş çapta kullanılan şeffaf, sağlam ve esnek olan bir filmdir. Esas îtibâriyle saf selülozun bir şeklidir. 1908 yılında Fransız bir kimyâcı tarafından geliştirilmiştir. İsmi de “selüloz” ile Yunanca saydam...