Kemoterapi

Kemoterapiyi kim buldu

Kemoterapi insan vücudunun hastalanmasına neden olan mikropları ve kanser hücrelerini kimyâsal maddeler (ilaç) ile yok etme yöntemidir. 19. yüzyılın sonunda Paul Ehrliche tarafından ortaya atılmış...

Mumyalamayı kim buldu

Mumya çeşitli maddelerle bozulmadan uzun yıllar saklanabilecek duruma getirilmiş insan bedeni olarak tanımlanabilir. Sun’î tahnitle veya tabiî metodlarla cesetlerin çürümesini önlemek, çok eski zamanlardan beri uygulanmıştır. M.Ö. 2600...

Fitoterapiyi kim buldu

Bilim dışı tıbbın en eski türü kuşkusuz fitoterapidir: hastalık ve rahatsızlıkları bitkilerle iyileştirmek. Bu tıbbi uygulamanın , insanın, hayvanların davranış ve alışkanlıklarını incelemeye başlaması ile...

Cüzzamı kim buldu

Hansen basili adı verilen özel bir mikroorganizma tarafından meydana getirilen, çevresel sinir sistemi ve deri başta olmak üzere birçok sistem ve organı tutabilen, bulaşıcı ve müzmin bir...

Radyoloji’yi kim buldu

Röntgen ışınlarından istifade ederek vücudun iç organlarındaki hastalıkların teşhisi ve röntgen, gamma gibi diğer iyonize radyasyon metodları ile bu hastalıkların tedâvisi ile de uğraşan tıp ilminin bir...

Grip Hastalığını kim buldu

Dünyâda oldukça yaygın olarak görülen, bulaşıcı, ateşli bir virüs hastalığı. Grip, ilk defa 12. yüzyılın sonlarında târif edilmiştir. Bundan sonra her asırda birkaç salgın bütün dünyâyı kaplayarak...

Psikiyatri’yi kim buldu, kurucusu kim

İnsanın davranış ve uyum bozukluklarını inceleyen bilim dalı. İstenmeyen şahsiyet problemlerinin sebeplerini, gelişmesini ve belirtilerini araştırır ve bu bozuklukların düzeltilmesini gâye edinir. Kişinin subjektif hayâtının bozulması, diğer kişiler...