Category: Sağlık

Kemoterapi

Kemoterapiyi kim buldu

Kemoterapi insan vücudunun hastalanmasına neden olan mikropları ve kanser hücrelerini kimyâsal maddeler (ilaç) ile yok etme yöntemidir. 19. yüzyılın sonunda Paul Ehrliche tarafından ortaya atılmış bir terimdir. Vücudu istilâ eden mikroorganizmaları hastaya zarar vermeksizin öldüren...

Mumyalamayı kim buldu

Mumyalamayı kim buldu

Mumya çeşitli maddelerle bozulmadan uzun yıllar saklanabilecek duruma getirilmiş insan bedeni olarak tanımlanabilir. Sun’î tahnitle veya tabiî metodlarla cesetlerin çürümesini önlemek, çok eski zamanlardan beri uygulanmıştır. M.Ö. 2600 yıllarında Mısır’da zenginlerin ölüleri, kumaş veya deriye sarılarak fazla...

Fitoterapiyi kim buldu 0

Fitoterapiyi kim buldu

Bilim dışı tıbbın en eski türü kuşkusuz fitoterapidir: hastalık ve rahatsızlıkları bitkilerle iyileştirmek. Bu tıbbi uygulamanın , insanın, hayvanların davranış ve alışkanlıklarını incelemeye başlaması ile ortaya çıkmış olmalıdır. Gerçekten de bazı hayvanlar beslenme koşullarını...

Cüzzamı kim buldu

Cüzzamı kim buldu

Hansen basili adı verilen özel bir mikroorganizma tarafından meydana getirilen, çevresel sinir sistemi ve deri başta olmak üzere birçok sistem ve organı tutabilen, bulaşıcı ve müzmin bir hastalık. Diğer ismi “lepra” olan hastalığa eskiden “miskin hastalığı” denirdi....

Radyoloji’yi kim buldu

Radyoloji’yi kim buldu

Röntgen ışınlarından istifade ederek vücudun iç organlarındaki hastalıkların teşhisi ve röntgen, gamma gibi diğer iyonize radyasyon metodları ile bu hastalıkların tedâvisi ile de uğraşan tıp ilminin bir dalı. Radyoloji iki ana bölümde ele alınır. Birincisi teşhis radyolojisi,...

Grip Hastalığını kim buldu

Grip Hastalığını kim buldu

Dünyâda oldukça yaygın olarak görülen, bulaşıcı, ateşli bir virüs hastalığı. Grip, ilk defa 12. yüzyılın sonlarında târif edilmiştir. Bundan sonra her asırda birkaç salgın bütün dünyâyı kaplayarak milyonlarca insanı öldürmüştür. Yirminci yüzyılın başından beri on büyük salgın...

Tekerlekli Sandalyeyi kim buldu 0

Tekerlekli Sandalyeyi kim buldu

Tekerlekli Sandalyeyi kim icat etti. Tekerlekli sandalye, hasta ve sakatlarca kullanılan, tekerleklerle donatılmış koltuğa denir. Yaklaşık 1750’de İngiliz mucit James Heath tarafından icat edilmiştir. En yaygın kullanılan tekerlekli sandalyelerde, koltuğun altındaki bir dingilin iki...

Psikiyatri’yi kim buldu, kurucusu kim

Psikiyatri’yi kim buldu, kurucusu kim

İnsanın davranış ve uyum bozukluklarını inceleyen bilim dalı. İstenmeyen şahsiyet problemlerinin sebeplerini, gelişmesini ve belirtilerini araştırır ve bu bozuklukların düzeltilmesini gâye edinir. Kişinin subjektif hayâtının bozulması, diğer kişiler ve toplumla olan ilişkilerinin aksamasına sebep olur. Eski çağlarda...

Çocuk Felci Aşısı’nı kim buldu

Çocuk Felci Aşısı’nı kim buldu

Dr. Jonas Salk çocuk felci aşısını bulan Amerikalı bakteriyolog. 1914 senesinde New York’ta dünyâya geldi. Tıp tahsilini yaptıktan sonra kendisini virüs araştırma çalışmalarına verdi. Pittsburgh Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak da çalıştı. 1947 senesinde bakteriyoloji profesörü...

Psikanalizi kim buldu, kurucusu kim

Psikanalizi kim buldu, kurucusu kim

Sigmund Freud tarafından ortaya konulan, Ruh hastalıklarının teşhis ve tedâvisinde kullanılan bir metod ve ilim dalıdır. Psikanaliz Sigmund Freud’un çalışmaları üzerine kurulmuş bir psikolojik kuramlar ve yöntemler ailesidir. Bir psikoterapi tekniği olarak psikanaliz, hastaların zihinsel süreçlerinin...