Category: Sağlık

ilaclar 0

İlaçları kim buldu

İlkel insanlar hastalığı ilahi bir ceza olarak görürlerdi. Bu nedenle tıp, rahipler ve büyücü doktorlar tarafından uygulanırdı. Bu da adak vermek, kötü ruhları kovmak ve büyü gibi çoğunlukla mantıksız biçimlerde olurdu. Uzun süre bu...

Eczacılığı kim buldu

Eczacılığı kim buldu

İlâçların toplanması, hazırlanması, standart hâle getirilmesi ile uğraşan sanat ve tatbikî bilim dalı. Eczâcılığın alanına, ilâç olarak kullanılan bitkilerin elde edilmesi ve tıbbî değeri olan kimyevî maddelerin sentezi girmektedir. Ayrıca tıpta kullanılan ajanların analizi ve standartlaştırılması da...

Merhem’i kim buldu

Merhem’i kim buldu

Dıştan kullanılan veya vücut boşluklarına tatbik edilen, oda sıcaklığında yarı katı, vücut sıcaklığında akışkanlaşan ilâç şekilleri. Katı, sıvı yağ, lanolin, vazelin ve benzeri sıvağlarla yapılan, hâricen kullanılmaya mahsus ilâçlar şeklinde de târif edilebilir. Merhemlerde etken madeyi taşıyan...

Verem Mikrobu’nu kim buldu

Verem Mikrobu’nu kim buldu

Robert KOCH; verem mikrobunu bulan, bu sâyede insanlara büyük faydası dokunan, tanınmış Alman hekimi ve bakteriyoloğu. Ayrıca koleranın da mikrobunu bulmuş, sıtma hastalığının tedâvisi üzerinde çalışmış, öldürücü bir hastalık olan uyku hastalığının Afrika’da yaşayan çeçe sineklerinden...

Tedaviyi kim buldu 0

Tedaviyi kim buldu

Tedavi, hastalıkla mücadele ya da hastalığın ortaya çıkardığı rahatsızlık ve sonuçların giderilmesi amacıyla uygulanan iyileştirici ve destekleyici işlemlerin ortak adıdır. Tedavide kullanılan çeşitli yöntemlerin başında ilaç tedavisi, cerrahi girişim, ışın tedavisi, mekanik gereçler ve psikiyatrik...

Kokain’i kim buldu

Kokain’i kim buldu

Koka ağacının (Ereythroxylon coca) yapraklarından elde edilen ve alışkanlık husule getiren bir uyuşturucu. Koka ağacının esas memleketi Şili, Peru ve Bolivya’dır. Fakat şimdi diğer birçok ülkede de yetiştirilmektedir. Uzun yıllar önce bazı Güney Amerika yerlileri, açlığın...

Elektroşok Tedavisi’ni kim buldu

Elektroşok Tedavisi’ni kim buldu

Elektriğin bâzı psikiyatrik hastalıkların tedâvisinde kullanılması. Daha çok “Elektro tonvulsif tedâvi” olarak bilinir. Elektrik akımı bâzı psikiyatrik hastalıkların tedâvisinde, sara nöbetlerine benzer kasılmalar meydana getirerek faydalı olmaktadır. 1937’de İtalya’da Bini, kasılma meydana getirmek için elektrik...

Oftalmoskopu kim buldu

Oftalmoskopu kim buldu

Oftalmoskop, göz doktorlarının gözün içini yani, göz küresinin, funduz (göz dibi) denilen iç kısmını muayene etmek  için kullanılan bir alettir. 1850’de Van Helmholtz tarafından geliştirilen oftalmoskop, bugün her pratisyen hekimin kullandığı çok önemli bir...

RH Faktörünü kim buldu

RH Faktörünü kim buldu

RH Faktörü 1940 yılında Karl Landsteiner ve Wiener tarafından bulunan ve alyuvarların üzerinde yer alan bir antijendir. Rhesus maymununun kanı kullanılarak tavşan ve hint domuzunun kan serumlarında antikorlar meydana getirilmiştir. Bu antiserum insan kanları...

Steteskop

Steteskopu kim buldu

Steteskop, solunum, dolaşım ve sindirim sistemlerinin durumlarını akustik yolla incelemeye yarayan tıbbi bir alettir. Stetoskop ilk olarak 1816 yılında Fransız doktor Rene Laennec tarafından, ciğerlerden gelen sesleri doktorun kulağına ileten  içi boş tahta silindir...