Psikanalizi kim buldu, kurucusu kim

Sigmund Freud tarafından ortaya konulan, Ruh hastalıklarının teşhis ve tedâvisinde kullanılan bir metod ve ilim dalıdır. Psikanaliz Sigmund Freud’un çalışmaları üzerine kurulmuş bir psikolojik kuramlar ve yöntemler...

ilaclar

İlaçları kim buldu

İlkel insanlar hastalığı ilahi bir ceza olarak görürlerdi. Bu nedenle tıp, rahipler ve büyücü doktorlar tarafından uygulanırdı. Bu da adak vermek, kötü ruhları kovmak ve...

Eczacılığı kim buldu

İlâçların toplanması, hazırlanması, standart hâle getirilmesi ile uğraşan sanat ve tatbikî bilim dalı. Eczâcılığın alanına, ilâç olarak kullanılan bitkilerin elde edilmesi ve tıbbî değeri olan kimyevî maddelerin...

Merhem’i kim buldu

Dıştan kullanılan veya vücut boşluklarına tatbik edilen, oda sıcaklığında yarı katı, vücut sıcaklığında akışkanlaşan ilâç şekilleri. Katı, sıvı yağ, lanolin, vazelin ve benzeri sıvağlarla yapılan, hâricen kullanılmaya...

Verem Mikrobu’nu kim buldu

Robert KOCH; verem mikrobunu bulan, bu sâyede insanlara büyük faydası dokunan, tanınmış Alman hekimi ve bakteriyoloğu. Ayrıca koleranın da mikrobunu bulmuş, sıtma hastalığının tedâvisi üzerinde çalışmış, öldürücü...

Tedaviyi kim buldu

Tedavi, hastalıkla mücadele ya da hastalığın ortaya çıkardığı rahatsızlık ve sonuçların giderilmesi amacıyla uygulanan iyileştirici ve destekleyici işlemlerin ortak adıdır. Tedavide kullanılan çeşitli yöntemlerin başında ilaç...

Kokain’i kim buldu

Koka ağacının (Ereythroxylon coca) yapraklarından elde edilen ve alışkanlık husule getiren bir uyuşturucu. Koka ağacının esas memleketi Şili, Peru ve Bolivya’dır. Fakat şimdi diğer birçok ülkede de...

Elektroşok Tedavisi’ni kim buldu

Elektriğin bâzı psikiyatrik hastalıkların tedâvisinde kullanılması. Daha çok “Elektro tonvulsif tedâvi” olarak bilinir. Elektrik akımı bâzı psikiyatrik hastalıkların tedâvisinde, sara nöbetlerine benzer kasılmalar meydana getirerek faydalı...

Oftalmoskopu kim buldu

Oftalmoskop, göz doktorlarının gözün içini yani, göz küresinin, funduz (göz dibi) denilen iç kısmını muayene etmek  için kullanılan bir alettir. 1850’de Van Helmholtz tarafından geliştirilen...