Kontakt Lensi kim buldu

Kullanımı gittikçe yaygınlaşan ve gözün saydam tabakası kornea üzerine konan, küçük plastik merceklere kontakt lens adı verilmektedir. Günümüzde gözü bozuk olan bir çok insan gözlük...

Estetik Ameliyatı kim buldu

Çeşitli trafik kazaları, yanıklar, yaralar ve ameliyatlardan meydana gelen doku kayıplarını tamir etmek cerrahları uzun senelerden beri ilgilendirmektedir. Tarihte estetik cerrahi branşı ilk olarak Ortadoğu...

Ortopediyi kim buldu, kurucusu kim

Genel cerrâhinin bir dalı. Ortopedi daha çok, insan vücûdunun şekil bozuklukları ile uğraşmayı kendilerine iş edinmiş olan genel cerrahların, bu konudaki değerli çalışmalarıyla doğmuş ve gelişmiştir. Burada...

Gözlük

Gözlüğü kim buldu

Gözlük, gözleri iyi görmeyenlerin baktıkları şeyleri daha iyi görmelerine yardım eden veya gözleri korumaya yarayan çerçeveye yerleştirilmiş camdır. Aslında gözlüğün ana malzemesi olan camın tarihi...

Atroskopi

Atroskopiyi kim buldu

Atroskopiyi genelde futbolcularla ilgili sakatlıkların tedavisinde kullanılan yöntem olarak duyarız. Atroskopi vücuttaki eklem boşluklarına, soğuk ışık kaynağına bağlı optik bir aletle girerek eklem yapılarını görüp...

Akupunkturu kim buldu

Akapunktur, mikroplardan arındırılmış madeni iğnelerin deriye batırılması ile gerçekleştirilen eski bir tedavi metodu. Akupunktur: “acus” iğne ve “punctura” batırma kelimelerinden meydana gelmiş olup, “iğne batırma...

ameliyat

Ameliyatı kim buldu

Bir doktorun teşhis veya tedavi amcıyla hastanın vücudu üzerinde yaptığı kesme, yarma ve dikme işlemlerine ameliyat denir. Ameliyat yani cerrahi müdahale, 1500 sene öncesinden beri...

Aspirin

Aspirini kim buldu

Aspirin, Asetilsalisilik asit (ASA) olarak da bilinen aspirin, ağrı, ateş ve iltihap tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Kullanıldığı spesifik enflamatuvar durumlar arasında Kawasaki hastalığı, perikardit ve...