Sekstant’ı kim buldu

Denizlerde gemicilerin, bulundukları yerin mevkiini anlayabilmeleri için, güneşle ufuk düzlemi arasındaki açısal mesâfeyi ölçen optik seyir cihazı. Dâirenin altıda biri büyüklüğünde bir açıya sâhip olduğu için, sekstant...

Megafonu kim buldu

Sesi uzağa iletmeye yarayan bir âlet. İki ucu açık fakat bir tarafı gittikçe genişleyen konik şekildeki trampet gibidir. Küçük ağızdan konuşulan kelimelerdeki ses dalgaları, daha...

Transistörü bulan kim

Transistörü kim icat etti. Transistör elektriki titreşimler meydana getirebilen, elektrik akımını yükselten, dedeksiyon ve modülasyon yapabilen umûmiyetle kristalli triyot denilen, yarı iletken malzemeden mâmul elektronik...

teyp

Teyp kim buldu

Teyp Sesi manyetik işlemlerle önce elektrik sinyalleri hâline çevirerek saklayan, gerektiği vakit elektrik sinyallerini ses hâline geri çeviren bir bilgi muhâfaza kayıt cihazıdır. Teybin kaydedeceği...

Edison-phonograph-ses-kaydedici

Ses Kaydediciyi kim buldu

Ses Kaydedici herhangi bir sesi, konuşmayı kaydederek, istenildiği zaman tekrar eden makina. Diktafonlar esas olarak fonografın gelişmiş bir şeklidir. Makinaya konuşanın sesi bir mikrofon vâsıtasıyle kaydedici kısma...

Uydu’yu kim buldu

Uydular, insanlar tarafından yapılarak edilerek, Dünyâ etrâfında çeşitli amaçlarla yörüngeye oturtulan mekanik sistemlerdir. Dünyânın etrafına bir uydu yerleştirilebileceği fikri ilk defa Amerikalı yazar Edward E. Hale’in The...

buzdolabi

Buzdolabını kim buldu

Buzdolabını kim icat etti? Soğutma işlemi ortamda bulunan ısıyı uzaklaştırarak ortamda soğuk hava koşullarının sağlanması işlemidir. Özellikle gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesine yönelik gıda ve diğer bozulabilir...