dudak-okuma

Dudak okumayı kim buldu

Dudaktan okumayı öğrenen ilk sağır insan, Castile Kalesi Komutanı’nın kardeşi Luis de Velasco’dur. De Velasco’ya bu yeteneği, komutanın özel sekreteri Juan Pablo Bonet, 1615-1620 yılları...

posta-kutusu

Posta Kutusunu Kim Buldu

Postaneye gitmeden mektupların atılabilmesi için bir sütun üzerinde caddelerin kenarlarına yerleştirilen posta kutularının 1850 yılın da Belçika’da, özellikle de Brüksel’de kullanıldığı biliniyor. Zira o yıl...

otobus

Otobüsü Kim Buldu

Sekiz yolcu kapasiteli ilk otobüsler “Carosses â cinq solz” olarak bilinen, 1662 yılında Paris’te hizmete girdi. Kuruluşun isim hakkını, ünlü Fransız filozof ve bilim adamı...

ilk-ucus

Dünyada İlkler

Genel kültür bilgisi olarak insanlık tarihi boyunca Dünyada ünlü ilklerin listesi. Coğrafi keşifler, bilim, ulaşım, siyaset, spor, kültür ve sanat alanında dünyaca ünlü ilkler bu...

Cumhuriyeti kim buldu

Cumhuriyet ilk nerede ilan edildi Millet tarafından seçilen parlamentoya dayanan ve başında cumhurbaşkanı olan siyâsî bir rejim şekli. Hemen bütün ülkelerde tek ortak yanı, devlet başkanlığı makâmının...

Meşrutiyeti kim ilan etti

23 Aralık 1876’da Meşrutiyet top sesleriyle ilan olundu. Esas olarak on iki “fasıl” ve yüz dokuz maddeden oluşuyordu. Ama nereden bakılırsa bakılsın bir milli devrim hareketinin...

noterlik

Noteri kim buldu

Noter Hukûkî güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için hukûkî işlemleri belgelendiren, Adâlet Bakanlığına bağlı ve özel statüye tâbi kişidir. Târihçesi: Hukûkî yapısı gereği olarak, noterlik iş...

ziggurat

Zigguratı kim buldu

Zigurrat, Mezopotamya topluluklarınca yapılan, genellikle kare kesitli, tabandan tepeye doğru basamak biçiminde yapılmış üstçü açık kule biçiminde tapınak. IÖ 2200-500 arasında hemen hemen tüm Mezopotamya...

Devletçilik İlkesini kim buldu

Fizyokratlar, ‘Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. “sloganını ortaya atmışlardı. Klâsik iktisatçılar, bu sloganı benimsemişlerdi. On Dokuzuncu Yüzyılın ikinci yansında, Klâsiklere karşı tepkiler dört koldan gelişmiştir. Alman Tarihçi...