Nevruzu kim buldu

Nevruz, Balkanlardan Orta Asya’ya kadar çok geniş bir coğrafyayı kapsayan 21 Mart’ta güneşim koç burcuna girişiyle yılbaşını karşılama esasına dayanan, düalist anlayışın, ateş kültünün ve...

Falı kim buldu

İnsanoğlu, gelecekte olacakları, olayların süreç ve nihayetini bilme isteme merakından vazgeçemedikleri için, gelecekten haber verme yetisi olduğuna veya geleceği öğrenme yöntemlerini bildiği varsayılan kahin, falcı...

Çok Yaşa Demeyi kim buldu

İnsanlar hapşırdığında yanında bulunanlar bir iyi niyet göstergesi olarak “çok yaşa” derler. Peki neden? Hapşırdıktan sonra “Çok Yaşa” demeyi kim buldu? Hapşırma, insanların istem dışı,...

Esnerken Ağız Kapatmayı kim buldu

Eski Romalı doktorlar, annelerin yeni doğmuş bebekleri esnediğinde ağızlarım elleriyle kapamalarını öğütlüyorlardı. Bebeklerin doğumdan sonra ciğerlerine fazla hava almak için esnemelerini ölümle mücadele olarak yorumlamışlardı...

Felsefeyi kim buldu, Felsefe Filozofları

Yunanca “philos” (sevgi) ve “sofia” (bilgelik) kelimelerinden meydana gelmiş bir terimdir. “Philosophie” kelime anlamı olarak “bilgelik sevgisi” demektir. Madde-hayat-yaratılış-kâinât-ruh-ölüm-ölüm sonrası gibi konularda insan çabasının akla dayanarak ortaya koyduğu...