Charles Darwin neyi buldu

Charles Darwin

Charles Darwin, evrim teorisini bulan ve ortaya koyan kişi olarak bilinmektedir. Türlerin zaman içinde nasıl değiştiğini açıklamaya ve tüm yaşamın evrimden kaynaklandığını ileri sürdü. Charles Darwin’in evrim teorisi teorisi tartışmalıydı, ancak sonunda bilim dünyası teorisini kabul etti.

İnsan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüş ve o günün şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunmuştur. Darwin’in fikirleri üzerine inşa edilen modern evrim teorisi, bugün biyoloji biliminin temeli ve birleştirici ögesidir. Evrimin gerçekleştiği olgusu Darwin hayattayken, doğal seçilim teorisinin evrimin ana açıklaması olması ise 1930’lu yıllarda bilim dünyası tarafından kabul görmüştür. Darwin’in orijinal teorileri modern evrimsel biyolojinin temelini oluşturmakta, hayatın çeşitliliği üzerine birleştirici bir mantıksal açıklama sunmaktadır.

Evrim kuramı

Evrimin mekanizmasının anlaşılmasında ve açıklanmasında bugün geçerli olan bilimsel sentez, İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin tarafından 1859’da ortaya atılmış olan evrim kuramı üstüne kuruludur. Darwin, organizmaların evrim sonucu ortaya çıktığını ve organizmaların göz, kanat, böbrek gibi belirli bir amaca hizmet eden organlara sahip olmalarının yine evrimin bir sonucu olduğunu ileri sürdü. Bu iddiası temelde doğru olmakla birlikte eksikti.

Darwin, kuramını doğal seçilim adını verdiği sürece dayandırıyordu. Ona göre türdeşlerine göre daha çok işe yarar özelliklere sahip olan canlılar (örneğin daha keskin görüşe sahip olanlar ya da daha hızlı koşanlar) hayatta kalma yarışında avantajlı duruma geçiyor, bu nedenle soyunu devam ettirme şansını artırıyordu.

Darwin gününde, bilim adamları, hayatın zaman içinde nasıl değişebileceği konusunda bir takım açıklamalar yaptı. Bazıları, canlıların büyük adımlarla değiştiğine inanmaktadır. Bir kısmı ise ebeveynlerin davranışlarının yavrularını etkilediğine inanmaktadır. Ispinoz toplamak ve küçük değişimlerin hayatta kalma oranlarını nasıl arttırdığını göstermekle Darwin, evrim için cazip örenkler sundu.

Darwin, evrimin yerini alan ilk kişi değildi, ancak onu yıllarca ana araştırma alanı haline getirdi. Çağdaşlarının tamamı ilk başta teorisini kabul etmemesine karşın, artık dünyadaki yaşamı açıklayan tek bilimsel çerçeve.

Darwin’in yazdığı her şey doğru sayılmazdı ve evrim teorisi yıllar içinde önemli ölçüde değişti. Bilim adamları hala evrimin doğasını tartışıyor ve kalıplar belirlemeye çalışıyorlar. Bazıları evrim oranının oldukça tutarlı olduğuna inanırken diğerleri türlerin doğadan ve rekabette aşırı derecede baskıya maruz kaldıklarında evrimin çoğunun gerçekleştiğini ve dengeye o-turduğunu savunmaktadırlar.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir