Dergiyi kim buldu

dergi

İlk dergi ne zaman çıkarıldı

Tüm kamuoyunun ilgisini çekebilecek nitelikte ilk dergi, “Mercure Galant” adıyla Jean Donneau de Vise tarafından Paris’te kuruldu ve ilk sayısı 1672 yılının Mart ayında yayınlandı. Temel olarak, kent içi dedikoduları aktarmayı hedef alan dergi, özellikle sosyete çevrelerinde büyük ilgi gördü.

İngiltere’de yayınlanan ilk dergi ise The Gentleman’s Journal‘dir. “Ülkedeki beylere, haberler, tarih, felsefe, edebiyat, müzik ve çeviri konusunda mektup” altbaşlığıyla çıkan derginin ilk sayısı Ocak 1692’de basıldı. Ayda bir çıkan derginin sahibi R.Baldwin’di.

1701 yılında Londra’da ilk resimli dergi yayınlandı. Adı, “Memoirs for the Curious” olan derginin sahibi A.Baldwin idi. İlk illustrasyonun yayınlandığı bu dergiden sonra başka dergilerini kapaklarında da ara sıra bu tür çalışmalar görüldü. Konuların çizgilerle süslendiği ilk dergi ise, 1832 yılında yayınlanan The Penny Magazine oldu.

Gerçek bir fotoğraf ise “Art Union” adlı derginin Haziran 1846 sayısında yayınlandı. 1 Temmuz 1858 yılında, yayın hayatına atılan Stereoscopic Magazine dergisi de, son nüshasının yayınlandığı Ocak 1865’e kadar her sayısında düzenli olarak üç stereoskopik fotoğraf çalışması bastı.

Bilinen en eski yayın olan ve Hamburg’da yayımlanan, yayımcısı teolog ve şair olan Johann Rist“Erbauliche Monaths-Unterredungen” – Örnek Aylık Düşünceler (1663-1668)’dir. Bu yayını çok geçmeden öteki Avrupa ülkelerinden çıkan benzer yayınlar izledi. 1731’de The Gentleman’s Magazine, Londra’da basıldı ve ilk genel konulu dergi olarak anılır. Edward Cave, “Sylvanus Urban” takma ismi ile, bu derginin ilk editörü olup dergi (magazine) ismini ilk kullanandır. Arapça kaynaklı makhazin (ambar) isminden türemiş askeri kökenli materiel (askeri ambar) İngilizce isim kökenidir. Vekayi-i Tıbbiye, Osmanlı basınının ilk Türk dergisidir, 1849 yılında çıkan dergi mesleki dergidir.

Dergi, günlük olmayan, en fazla 12, 6, 4, 3, 2 aylık, standart olarak aylık, 15 günlük, haftalık basılan süreli yayın. Dergi, gazeteler gibi düzenli aralıklar dışında yayım­lanan en fazla 12, 6, 4, 3, 2, standart olarak aylık veya 15 günde bir basılan yaygın bir okuma aracıdır. Birçok gaza­teden bir şekilde nitelikli kâğıtlara basılmakta olan dergilerde, çeşitli konulara ilişkin ha­ber, makale, eleştiri, inceleme ve araştırma­nın yanı sıra, birçok renkli fotoğraf, resim ve karikatür de yer almaktadır. Dergilere “süreli yayın” da denilmektedir.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın