Dünya Tüketiciler Günü’nü kim buldu

ABD Başkanı John F Kennedy, 15 Mart 1962 günü Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, ilk kez, Tüketici Hakları diye bir kavram kullanmıştır. İlk olarak Amerika, Avrupa ve İskandinav ülkelerinde ortaya çıkan Tüketici Koruma faaliyetleri Japonya’ya ve oradan da tüm dünya ülkelerine yayılmaya başlamıştır. 1985 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü olarak kabul edilmiş ve her yıl ülkemizde de 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü olarak kutlanmaktadır.

Birleşmiş Milletler, 1985 yılında Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi  ‘ni ilan ederken Başkan John Kennedy’nin, konuşma yaptığı 15 Mart tarihini Dünya Tüketici Hakları Günü olarak kabul etmiştir.

Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi; Tüketicilerin, Temel gereksinmelerin karşılanması hakkı, Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı, Ekonomik çıkarların korunması hakkı(Seçme hakkı), Bilgilendirme hakkı, Eğitilme hakkı, Tazmin edilme hakkı, Temsil edilme hakkı, Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı  olmak üzere,  8 temel hakkı bulunduğunu belirtmektedir. Bu yeni haklar, şirketlerin tüketiciyi istismar etmesini önlemek amacına yönelikti.

Bu günde tüketicilerin bilinçlendirilmesi için seminerler düzenlenmekte, alışveriş merkezlerinde standlar kurulmakta, radyo ve televizyon programları yayınlanmaktadır.

Ülkemizde tüketicileri korumaya ilk yasal düzenleme olan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. 2003 yılında da 4882 sayılı Kanun ile 4077 sayılı Kanunda, önemli değişiklikler yapılmıştır. 4077 sayılı Kanun üretici, satıcı ve sağlayıcılarının tüketicilere karşı haklarını ve sorumluluklarını düzenlemekte idi. Ancak gelişen şartlara göre 4077 sayılı kanun yetersiz kalınca kanunda kısmi değişiklikler yerine bütünü ile değiştirilerek hazırlanan Tüketicinin korunmasına ilişkin tasarı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013’te Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 28 Mayıs 2014’te yürürlüğe girmiştir.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın