Emekli Maaşını kim buldu

Emekliler, kendilerine maaş verilmeye başlandığı ilk günlerden bu yana, vezneler önünde kuyruğa girmeye başladılar. Kuşkusuz, ilk emeklilerin girdikleri kuyruklar, bugünkülere oranla çok daha kısaydı.
Almanya’da, Bismark’ın 1889 yılının Haziran ayında hazırlattığı Emeklilik Sigortası Yasası, 1 Ocak 1891’den itibaren yürürlüğe girdi. Yasaya göre, 16 yaşının üzerinde olup da, hiçbir iş yapamayan ve yıllık geliri 2 bin markın altında olan herkese, belirli bir çizelgeye göre yardım yapılıyordu.

Örneğin, yıllık geliri 300 markı aşmayanlara, haftada 7 fenik veriliyordu. 1891 yılında, 132 bin 926 kişiye, 15 milyon 299 bin 4 mark verildi.

İngiliz Milletler Topluluğu’nda, yasa ile emekli aylığı ödemeye başlayan ilk ülke Yeni Zelanda oldu. Yasa, 1 Kasım 1898’de yürürlüğe girdi. Yılda 34 sterlin ya da daha az kazananlara 18 sterlin de devlet tarafından veriliyordu. Yıllık gelirde, 34 sterlinin üzerindeki her artış için yıllık emeklilik ücretinden bir sterlin kesiliyordu. Emekli ücreti almak isteyen erkeklerin 65, kadınların da 60 yaşım aşmış olmaları gerekiyordu. İlk ödeme 1899 yılının Mart ayında yapıldı. Birinci yılda 4 bin 699 kişiye maaş bağlandı. Bunlardan birine, durumu gereğince yılda 1 sterlin ödendi.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın