Evlilik Yüzüğünü kim buldu

evlilik yüzüğü

İlk evlilik yüzüğünü kim taktı? Yüzük takma adeti nereden geliyor?

Evlilik yüzüğü, yalnızca eli parmakları süslemek için değil aynı zamanda Antik Mısırlılardan bu güne tüm nesiller için, sevgi ve sonsuzluğun sembolü olmuştur. Evlilik yüzüğünün ortasındaki boşluk, sevgiyi aynı zaman gibi sonsuza götürecek bir geçidi simgelemektedir.

Antik Mısırlılar Dönemi – Tarihteki ilk evlilik yüzüğü

Eski Mısırlılar’ın evlilik yüzükleri ve kollarına taktıkları bilezikleri, verimli Nil Nehri’nin yanında büyüyen sazlıklardan topladıkları bitkilerle yapıyorladı. Başlangıçta bereketli Nil nehrinde yetişen bu sazlardan yapılan yüzük ve bileziklerin onlara evlilik hayatları boyunca bolluk ve bereket getireceğine inanıyorlardı. Fakat zamanla bitkleren yapılan yüzükler yerini kemik, fildişi ve deri gibi sert malzemelerdenen yapılanlara bıraktı.

Mısırlılar, sol elinin üçüncü parmağındaki damarların kalbe doğru yol aldığını ve bu damarların sevgi damarı olduğunu düşünüyorlardı. O zamanlarda, yüzükler manevi değeri maddi değerine göre daha fazlaydı. Süslenmek için kullanılan bir ziynet eşyasından daha çok sembolik anlamı olan bir takıydı.

M.Ö. 332’de Romalılarda Evlilik Yüzükleri

M.Ö. 332’de Büyük İskenderin orduları Mısır’ı fethettikten sonra Roma’lılar “sevgi damarı” ya da “veno amoris” kavramını benimsemeye devam ettiler.  Nihayetinde evlilik yüzükleri Mısırlı’lardan üzerinde daha büyük katkıları ve önemi olan Romalılara geçti.

Romalılarda gelinin geleceğini damada bağlamanın bir yolu ve sembolü olarak, gelinlere damadın ailesi tarafından demirden yapılan bir yüzük verilirdi. Evliliğin aşk birleşmesinden daha fazla anlaşma üzerine olduğu o günlerde, belki de diğer kültürlerde halen uygulanmakta olan geline bir yüzük takma töreni damatın şerefine yapılan bir gösteri idi. Aynı zamanda yüzüğün gelecekte evliliğin bozmaya çalışanlara karşı bu birlikteliği koruduğuna inanılıyordu.

Erken Pagan ve Hıristiyan Uygulamaları

Paganlarda yüzük takmanın, erkeğin, kadının ruhunun egemenliği altında kalmasını sağlamak için onu bağladığına inanılıyordu. MS 200 yılında ilk Hıristiyanlar putperest adetlerinin çoğunu reddettiyse de, Roma’da nişan ve düğünde yüzük takma adeti devam etti. Hıristiyanlara ait nişan yüzükleri Roma dışındaki kalıt mezarlarda bulundu. Bir düğün töreninde bir yüzük takma adeti’in başlangıcı ilk olarak dördüncü yüzyılın başlarında olarak kaydedilmiştir.

Ortaçağ boyunca, altın yüzükler sonsuz sevginin en gösterişli simgesi olarak demir yüzüklerin yerine geçti.

13. Yüzyıl Düğün Adetleri

1200’lü yılların başında, Papa III. Innocent; çiflerin evlenme gününe kadar olan bekleme süresince kendilerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek nişanlılık adı verilen dönemi bir adet haline getirdi. Bu durum, nişan yüzüğü’nün ortaya çıkması için bir ihtiyaç yarattı. Nişan yüzüğünün ortaya çıkması bazı sorunları da beraberinde getirdi. Evlilik vaadiyle kandırılma vakaları çoğalmaya başlayınca 1217’de Salisbury Piskoposu: “Hiç kimse, genç kızları kandırmak için parmaklarına yüzük takmamalı” diyerek konuya dikkat çekti.

16. Yüzyıl’da Evlilik Yüzüğü

Puritanlar, 1500’lü yıllarda mücevherlerin materyalist ve anlamsız olduğunu düşündükleri için düğün yüzüğü kavramından kaçındılar. Bunun yerine, çiftler evliliklerinde daha pratik ve kullanışlı olan günümüzde dikiş yüzüğüne benzeyen wedding thimbles kullandılar.

İngiltere Kralı Edward VI’nın resmi olarak elin üçüncü parmağını “yüzük parmağı” olarak ilan etti. 1549 yılında yayınlanan papazların dua kitabı “Book of Common Prayer” da sol elin  “evlilik yüzüğünün takılacağı el” olarak belirtilmesi ile evlilik yüzükleri sol ele takılmaya başlandı.

19. Yüzyılın Viktorya Dönemi

1840’da Kraliçe Victoria ve Prens Albert, düğün gününde, kraliçenin profiliyle işlenmiş altı düzine yüzüğü misafirlerine dağıttı.

20. Yüzyılın Evlilik Yüzükleri

II. Dünya Savaşı sırasında pek çok genç asker sevgililerinden ayrılırken birbirlerine yüzük hediye ederek birbirlerine söz verdiler. Böylece yüzük uzun ayrılıklar sırasında sevenlerin birbirlerini hatırlaması ve unutmaması için bir sembol haline geldi.

Dünyanın en büyük evlilik yüzüğü

2000 yılında dünyanın en büyük altın yüzüğü Suudi Arabistan’da üretilmiştir. Dünyanın en büyük yüzüğü 56 kilogramın üzerinde altından yapılmıştı. Bugün, nişan ve düğün yüzükleri servet, güç, sahiplenme, sevgi ve bağlılık gibi şeylerin sembolü olarak eski geleneklerin bir karışımını temsil etmektedir.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir