Fotokopi Makinesini kim buldu

fotokopi-makinesi

Fotokopi Makinesi Rectigraph Co. adlı şirket tarafından 1907 yılında New York’ta pazarlandı. Makinenin patenti George C. Beidler’e aitti. Beidler, böyle bir araç geliştirme fikrini, yıllar önce Oklahoma’da bir arazi ihtilafları bürosunda çalışırken düşünmüştü.

Yasal belgelerin çok kısa bir zaman içinde kopya edilmeleri gereksinimi, onu bu yolda bazı araştırmalara yöneltti. Uzun denemelerden sonra, ilk prototip fotokopi makinesini 1906 yılında yapmayı başardı ve aynı yıl da patentini aldı.

Ticari olarak başarılı olan ve günümüzdeki modern fotokopi makineleri ile aynı mantıkta çalışan İlk fotokopi makinesini 1938 yılında Chester Carlson tarafından icat edilmiştir. 1960’lı yıllarda ABD’li Xerox firması tarafından fotokopi makinesi geliştirilmiştir. Günümüzde pek çok fotokopi makinesi Karbon elementinden oluşan tonerler yardımıyla belgeyi kopyalama işlemi yapmaktadır. Bu sistemden daha önce; elektrostatik kağıda baskı yapan, sıvı mürekkeple çalışan makinalar vardı. Bugün üretilen dijital makinaların, analog makinalardan farkı, esas olarak görüntüyü tarama yöntemidir.

Fotokopi makinesi, çeşitli belgeleri ve diğer görsel materyalleri hızlı ve ucuz bir şekilde çoğaltmak için kullanılan bir cihazdır. Türk Dil Kurumu tarafından tıpkıçekim sözünün uygun bir karşılık olduğu bildirilmektedir.

Fotokopi iş, eğitim ve devlet işlerinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Dijital teknolojinin gelişmesi ile birlikte fotokopinin kullanımı azalsa da fotokopi özellikle devlet işlerinde vazgeçilmezliğini sürdürmektedir.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın