Hidroelektrik Santrali’ni kim buldu

Gerek kamu, gerekse özel kesim için elektrik üreten ilk elektrik santralı, 1 Ekim 1881’de Wey Nehri üzerinde kuruldu. “Central Power Station” adlı bu hidroelektrik santral, Calder ve Barrett tarafından kurulmuştu. İşletmeciliğini de bu iki isim yürütüyordu. Jeneratör malzemelerini sağlayan Siemens Bros, bir yıl sonra santralın işletmeciliğini devraldı.

Santralın en önemli müşterisi, kasabanın 195 pound karşılığında bir yıl aydınlatılması için Calder ve Barrett ile anlaşma yapan Godalming Belediyesi idi. Caddelerdeki gaz lambaları, elektrikle çalışabilecek ampuller biçimde değiştirildi. Bu santraldan elde edilen elektrik enerjisinin kasabadaki evlerde nasıl ve ne oranda kullanıldığına ilişkin çok az bilgi vardır. Kasaba sakinlerinin, bu yeni enerji türünü “gaz kadar ucuz” temin edebildiklerini biliyoruz.

Aydınlanmada kullanılan Swan ampullerinin çok kısa ömürlü olması, elektriğe duyulan ilgiyi azalttı. Bunun üzerine işleri gittikçe kötüleşen işletmeci firma, 1 Mayıs 1884 günü, santralın faaliyetini durdurdu.

Hidroelektrik santrali, barajda biriken su yer çekimi potansiyel enerjisi içermektedir. Su, belli bir yükseklikten düşerken, enerjinin dönüşümü prensibine göre Yerçekimi Potansiyel Enerjisi önce kinetik enerji (mekanik enerji) ye daha sonra da türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesi vasıtasıyla Potansiyel elektrik Enerjisi ne dönüşür.

Hidrolik düşüş birbiri ile irtibatı bulunan iki su seviyesi arasındaki kot farkına denir. Bir hidroelektrik santralda düşüş ise üst su seviyesi ile çıkış su seviyesi arasındaki yükseklik farkıdır. Cebrî borular ve diğer yerlerdeki kayıplar göz önüne alınmazsa bu mesafeye net hidrolik düşü denebilir.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın