İnovasyon nedir?

İnovasyon

İnovasyon, fikirlerden değer yaratmak demektir. İnovasyon, bir fikri veya buluşu değer yaratan veya müşterilerin satın alacağı bir mal veya hizmete dönüştürme sürecidir. Sürecin inovasyon olarak adlandırılabilmesi için, fikrin ekonomik bir maliyetle tekrarlanabilir olması ve belirli bir ihtiyacı karşılaması gerekmektedir. İnovasyon, kaynaklardan daha büyük veya farklı değerler elde etmede bilginin, hayal gücünün ve inisiyatifin bilinçli olarak uygulanmasını gerektirir,  yeni fikirlerin üretildiği ve faydalı ürünlere dönüştürüldüğü tüm süreçleri içermektedir. İşletmede, inovasyon, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini daha fazla tatmin etmek için farklı fikirler uygulandığında ortaya çıkar.

Sosyal bir bağlamda inovasyon, ittifak oluşturma, ortak girişim, esnek çalışma saatleri ve alıcıların satın alma gücünün artırılması için yeni yöntemler geliştirmeye yardımcı olur.

İnovasyonlar iki geniş kategoriye ayrılır:
Teknoloji veya süreçlerdeki birçok ilerlemenin getirdiği evrimsel inovasyonlar (sürekli veya dinamik evrimsel inovasyon) ve
çoğu zaman eskisini yıkıcı ve yeni olan devrimci inovasyonlar (süreksiz yenilikler olarak da adlandırılır).

İnovatif olma, risk alma ile eşanlamlıdır ve devrim yaratan ürünler ya da teknolojiler oluşturan kurumlar, yeni pazarlar yarattıkları için en büyük riski üstlenirler.

Taklitçiler daha az risk alırlar çünkü işe inovatif bir ürün ile başlar ve daha etkili bir yaklaşım sergileyeceklerdir. Örnekler, IBM’in Apple Computer’a karşı IBM PC’si, Compaq’ın IBM PC den daha ucuz olan Compaq PC’si ve Dell’in Compactan daha ucuz olan modeli gibi sıralanabilir.

İnovasyonun nereden geldiği ve nasıl oluşturulduğu konusunda sınırlar olmamalıdır, şirketlerin kendi ekiplerinden, rakiplerden ve pazardan gelebilir. Bugün, hemen hemen her şey kullanıcıların istediği ve ihtiyaç duyduğu şeylerle ilgilidir. Bu nedenle, iş dünyasının bu eğilimlere ayak uydurabilmek için iyi bir duyarga kümesine sahip olmaları gerekmektedir.

Yenilik, “yeni bir fikir, cihaz veya yöntem” olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, inovasyon genellikle, yeni gereksinimlere, karşılanmamış ihtiyaçlara ya da mevcut pazar ihtiyaçlarına cevap veren daha iyi çözümlerin uygulanması olarak görülebilir. Bu türden yenilikler, piyasalara, hükümetlere ve topluma sunulan daha etkili ürünler, süreçler, hizmetler, teknolojiler veya iş modellerinin sağlanması yoluyla gerçekleşir. “İnovasyon” terimi, orijinal ve daha etkili bir şey olarak tanımlanabilir ve sonuç olarak yeni, piyasaya veya toplum hayatına girer. İnovasyon, buluşla aynı olmakla birlikte, inovasyonun, pazarda veya toplumda anlamlı bir etki yaratmak için bir buluşun pratik uygulamasını (yani yeni / geliştirilmiş yetenek) içermesine daha yatkın olduğu göz önünde bulundurulmalıdır ve tüm yenilikler bir buluş gerektirmez. İnovasyon, genellikle çözülmekte olan problem teknik ya da bilimsel bir nitelikte olduğunda, mühendislik alanında kendini gösterir. İnovasyonun tersi, eksnovasyondur.

Yeni bir aygıt, genellikle yenilikçi, yönetim bilimi ve diğer uygulama ve analiz alanlarında bir yenilik olarak tanımlanırken, inovasyon, genel olarak, çeşitli yeni fikirleri bir araya getiren bir sürecin sonucu olarak kabul edilir. Endüstriyel ekonomide, artan tüketici talebini karşılamak için hizmetlerden ampirik olarak yenilikler yaratılır ve bulunur.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın

One Reply to “İnovasyon nedir?”

  1. Yazınız güzel ve anlaşılır. Bende kendi bloğum için düzen stiliniDen etkılendım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir