İzciliği kim buldu

İzcilik sekiz ile yirmi yaş arasında kız veya erkeklerin farklı gruplarda, toplu olarak gösterdikleri bir eğitim faaliyetidir. İzciliğin amacı; bütün insanlığa, vatanına, çevresine, ailesine ve kendisine faydalı olacak, ahlaklı, çalışkan, bedeni kabiliyeti yüksek ve zor şartlara dayanıklı gençler ve çocuklar yetiştirmektir.

Gençlerin bu faaliyetleri devlet eliyle organize edilir ve yürütülür. Gençler senenin belli zamanlarında, belli yerlerde, bizzat araziye çıkarak bedensel, zihinsel ve ahlaki seviyelerini yükseltmek maksadıyla kamplara katılırlar.

8 – 11, 12 -15 ve 16- 20 yaş grupları kendi aralarında tekrar gruplanırlar. Bu gruplara oymak denir. İzcilerin kendilerine has ve bütün dünyada aynı olan üniformaları vardır. Erkek izcilerin üniformalarında zambak çiçeği, kız izcilerde ise dört yapraklı yonca olan armaları vardır. İzci oymakları sekiz ile on kişiden meydana gelirler. İzcilerin de askerler, doktorlar ve hakimler gibi kendi yeminleri vardır. Bu antları sekiz on bir yaş grubu ve yakın gruplar için ayrı ayrıdır.

İzcilik 1907 senesinde Albay Robert Baden Powel adlı bir İngiliz generali tarafından kurulmuştur. Kurduğu ilk teşkilata “Boy scouting” ismini vermiş ve bu teşkilat kısa sürede bütün dünyaya yayılmıştır. Birinci Dünya Savaşından sonra bütün dünya ülkelerinde kolları bulunan geniş bir teşkilat haline gelmiştir. 1920 senesinde milletlerarası erkek izci teşkilatı kurulmuştur.

Dünya erkek izcileri teşkilatı merkezi Cenevre’dedir. Uluslararası kız izci teşkilatı merkezi ise Londra’dadır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın