Konservatuvar’ı kim buldu, kim kurdu

Konservatuvar müzik eğitimi yapan okula verilen addır. Kökü İtalyanca (Conservatorio) kelimesine dayanmakta ve çalışma evi mânâsına gelmektedir. Rönesans devrinde hastahânelere veya bakımevlerine bağlı yetimler okulunda kilise müziği çalışmaları yapan konservatuvarlar meydana çıkmaya başladı.

İlk ciddî konservatuvar; Paris’te 1795 senesinde Belediye Bando Şefi Bernard Sarratte tarafından
kuruldu. Kurulan bu müzik evinin ismi, İnstitut National de Musique idi. Sonraları bu isim İtalyancadan
etkilenerek Conservatoire de Musique hâlini aldı.

On dokuzuncu yüzyılda Fransa’da kurulan ve faâliyet gösteren konservatuvarlar, diğer Avrupa
devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da örnek alındı. 1807’de Milano, 1811’de Prag,
1817’de Viyana, 1843’te Leipzig konservatuvarları faaliyete geçti. ABD’de Boston Konservatuvarı
1867’de, New York Millî Konservatuvarı 1885’te kuruldu.

Türkiye’de ilk konservatuvar İstanbul’da Dârülelhân adıyla 1913’te İttihat ve Terakki tarafından kuruldu.
Daha sonra 1927’de bu kuruluş Belediye Konservatuvarı hâline dönüştü. 1936’da ise Ankara’da Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Devlet Konservatuvarı faaliyetine başladı. 1958’de İzmir’de 1971’de
İstanbul’da devlet konservatuvarları kuruldu. Ayrıca 1976’da ilki İstanbul’da kurulan Türk Müziği
Konservatuvarları açıldı ve zamanla sayısı arttı.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın