Kontraplak kim buldu

M.Ö. 2800 yıllarında Mısırlılar, dekoratif amaçlarla ince ahşap tabakaları, daha kalın kütüklerin üzerine yapıştırmayı biliyorlardı. Zamanla, ince tabakaların üst üste getirilmesiyle elde edilen bir tahta perdenin, aynı kalınlıktaki yekpare bir tahta perdeye oranla daha dayanıklı olduğunu farkettiler.

Ne var ki, ahşabın bu özelliği, 19. yüzyıla kadar ihmal edildi ve ince kesilmiş ağaç dilimleri yalnızca dekoratif amaçlarla kaplama unsuru olarak kullanıldı. 1830 yılında, Avusturyalı marangoz Michael Thonet, çok ince tahta dilimlerini buhar yardımıyla istediği biçimde şekillendirdi. Sonra bunları birbirine yapıştırdı ve değişik türde mobilyalar üretti. Zamanla bu mobilyaların yekpare keresteden yapılmış benzerlerine oranla çok daha dayanıklı oldukları kanıtlandı. Zira, her ince tabakanın genleşme gücünün birleşmesi, tek parçalı kalın bir tabakanın genleşme gücünden çok daha fazlaydı.

Kontrplak, yoğun olarak inşaat sektöründe kullanilan bir orman ürünüdür. Suya dayanıklılığı ve yüksek mukavemeti bu sektör için önemlidir. Özellikle beton kalıplarının hazırlanmasında kullanılır. Brüt kalıp olarak da nitelendirilen sıvasız kalıp sistemleri için çok uygun bir malzemedir.

Kontrplak ağaç tabakalarından oluşan bir paneldir. Çok iyi mekanik dayanıklılığa sahip olmasına karşın hafif olan bir malzemedir. Katman sayısı genelde tek sayı olacak şekilde üretilir. Dış katmanlar genellikle panelin uzun ölçüsüne paralel yöndedir. Birbirini izleyen katmanlar birbirine dik olacak şekilde yapıştırılır. Bu üretim şekli direnci artıran titreşimle oluşacak şok etkilere karşı koyan bir yapıdır.

Günümüzde kullanımı gittikçe artan kalıp malzemesi olan Plywood’lar brüt beton almak için geleneksel ahşap kalıpların yerini almıştır. Bildiğiniz üzere Plywood’lar filmli ve filmsiz olmak üzere ikiye ayrılır.

Bilinenin aksine aralarındaki fark dayanıklılık ile alakalı olmayıp sadece beton yüzeyini etkiler. Filmli malzemelerin sıva yapılmayacak yüzeylerde kullanılması doğrudur ve parlak brüt beton almanızı sağlar. Sıva yapılacak yüzeylerde ise filmsiz plywood’ların kullanılması gerekmektedir. Filmsiz malzemelerde alınan beton yüzeyi yine brüt olmakla birlikte parlak değildir. Bu özelliği sayesinde sıva yapılmasına imkan sağlamaktadır.

Doğru yerde doğru malzeme kullanılmamasından dolayı daha sonrasında ek maliyetler ile karşılaşmanız olasıdır. Sıva yapılacağı halde filmli malzeme kullanılmasından dolayı bazı kimyasallar ile tekrar artı bir maliyete katlanılmak zorunda kalınacaktır.

Sonuç olarak; filmli malzemelerin sıva yapılmayacak yüzeyler oluşturmak için kullanılması, filmsiz malzemelerinde parlak olmayan ve sıva yapılacak yüzeylerin istendiği yerlerde kullanılması uygundur.

Finlandiya, Rusya, Romanya, Hindistan, Endonezya, Malezya, Şili, Brezilya ,ABD ve Kanada menşeli ürünler Türkiye’ye ithal edilmektedir. Türkiye’de kalıplık kontrplak (plywood) üretimi yapılmamaktadır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın