Kuvveti kim buldu

kuvvet

Kuvvet kütleli bir nesnenin, durağan durumdan hareketli duruma geçmesini sağlayan etkiye verilen addır. Bir başka deyişle cismi hareket ettiren etkiye kuvvet denir. Kuvvet itme ve çekme gibi kavramlarla da açıklanabilir. Kuvvetin hem yönü hemde büyüklüğü vardır ve vektöreldir. Bu kısa tanımlamadan sonra kuvveti kim bulmuştur, onu değerlendirelim.

Kuvvet kavramı çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Kuvveti duran veya hareketli cisimler ile ilgili araştırmalarda, Bilim Adamlarının başvurduğu ilk kavram olmuştur.

Arşimet ve Aristo

M.Ö. üçüncü yüzyılda antik dünyanın ilk ve en büyük bilim adamı ve filozofu olan Arşimet ve Aristo duran ve hareketli cisimlerin ve basit makinelerin incelenmesinde güç kavramını kullandılar.

Ancak Aristo ve Arşimet gibi filozofların, kuvvet anlayışında temel hatalar vardı. Bu hatalar sürtünme kuvvetinin eksik bir şekilde anlaşılmasından ve dolayısıyla hareketin doğasının yetersiz görünmesinden kaynaklanmıştı. Temel bir başka hata, hareketin sabit bir hızla sürdürülmesi için bir kuvvetin gerekli olduğu inancındaydı. Daha sonraki zamanlarda hareket ve kuvvetle ilgili hataların çoğu Galileo Galilei ve Sir Isaac Newton tarafından düzeltildi. Sir Isaac Newton’un, matematiksel bakış açısıyla ortaya koyduğu hareket yasaları yaklaşık üç yüzyıl kullanıldı.

Sir Isaac Newton ve Hareketin Üç Kanunu,

1687’de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, klasik mekaniğin temelini atmıştır ve tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur. Bu çalışmasında Newton evrensel kütle çekimini ve hareketin üç kanununu ortaya koymuş ve sonraki üç yüzyıl boyunca bu bakış açısı bilim dünyasına egemen olmuştur. Newton dünyadaki nesnelerin hareketleri ile gökyüzündeki nesnelerin aynı doğal yasalar ile yönetildiklerini kendi kütle çekim kanunu ile Kepler’in gezegen hareketleri kanunu arasındaki tutarlılıklar ile göstermiştir.

Albert Einstein ve Görelilik Teorisi

20. yüzyılın başına kadar Albert Einstein, görelilik teorisini geliştirdi. Yerçekimi ve eylemsizlik tarafından üretilen kuvvetler hakkında fikirler verdi. Görelilik teorisi Newton’un kütle çekim modelinin hatasını başarılı bir şekilde gideriyordu.

Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla vektörlerle ilgili bütün özellikler kuvvetler içinde geçerlidir. Kuvvet “F” harfi ile gösterilir ve “dinamometre” denilen yaylı kantarla ölçülür.

Kuvvet kavramı ilk olarak klasik mekaniğin ikinci hareket yasasında görülmektedir. Bir cisim üzerine etkiyen bir net kuvvet onun momentumunun değişmesine neden olur. Kuvvetin Sl birim sisteminde birimi Newton’dur. Newton biriminin kısaltılması (N)dir.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın

One Reply to “Kuvveti kim buldu”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir