Makası kim buldu

makas

Leonardo da Vinci genellikle makası icat eden kişi olarak anılmaktadır. Fakat çok eski çağlardan beri bir şeyleri kesmek için makas benzeri aletler kullanılmaktadır. Eski Mısırlılar, M.Ö. 1500 yıllarına kadar bir makasın bir versiyonunu kullandılar. Bunlar, metal bir şerit tarafından kontrol edilen iki bıçak şeklinde modifiye edilmiş, genellikle bronz bir metal parçasıydı. Ticaret yoluyla, bu alet sonunda Mısır’ın ötesine geçerek dünyanın diğer bölgelerine yayılmış oldu.

Romalılar Mısırlıların makas tasarımını kendilerine uyarladılar.

18. Yüzyıl ve Robert Hinchliffe

Makasın gerçek mucidini tespit etmek zor olsa da, İngiltere, Sheffield’den Robert Hinchliffe, haklı olarak modern makasın babası olarak kabul edilmektedir. Da Vinci’nin ölümünden 200 yılı aşkın bir süre sonra 1761’de makas imal etmek ve seri üretmek için çelik kullanan ilk kişi Robert Hinchliffe oldu.

1893 yılında Louise Austin tarafından zikzak şekilde kesim yapan pinking shears adı verilen makaslar üretildi.

Makas kumaş, kâğıt, bez, saç gibi maddeleri kesmek için kullanılan, perçinli bir eksen ile ortadan birbirine eklenen, kestirmek için biri diğerine yaklaştırılan, iki çelik bıçak parçasıdır.

İnşaatçılık sektöründe bir çatının kendi ağırlığı ile kar, rüzgâr ve buna benzer yükleri taşıyabilmesini
sağlayan ağaç ve demir kiriş sistemine, iki tren yolunun üçüncü bir tren yolu ile kesiştiği yere, tren
katarlarının bir hattan diğer hatta geçmesini sağlamak için rayları açıp kapamaya yarayan otomatik
cihazlara da makas adı verilir. Motorlu ve motorsuz vasıtaların tekerleklerinin iç tarafındaki iğ denen
kısma yassı çelik levhalarının üstüste konarak meydana getirdikleri sistem de bu isimle anılır.

Makas, çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Lambanın bulunmadığı, mumların aydınlatmada
kullanıldığı devirlerde, yanan mum fitillerini kesip temizlemek için, mum şamdanlarının yanında üst
kısımlarında kutu şeklinde hazneleri bulunan makaslar vardı.

Osmanlılarda makasçılık, 15 ve 16. asırlarda bir sanat dalı olarak en yüksek seviyeye çıkmıştır.
Makaslar ne kadar hafif olursa o kadar değerlidir. Bunun yanında makasın yapımında kullanılan çelik
cinsi de çok mühimdir.

,Makasların yapılış ve kullanılış şekillerine göre çeşitleri ve biçimleri vardır: Kullanılmaları da değişiktir:
Teneke, ince kâğıt, saç, kumaş, bez gibi maddeleri kesmek için kullanılan makaslar tek elle kullanılır.
Bahçıvanların otları ve buna benzer ağaçları aynı boyda kesmek için kullandıkları ağaç saplı makaslar
ile, kalın saç levhaları, demir ve mâdenî telleri kesmede kullanılan makaslar, çift elle kullanılır.
Bunlardan başka kartonculuk, ciltçilik ve konfeksiyonculukta büyük topları kesmek için kullanılan
makaslar ise tezgah üzerinde oturtulmuş bir şekilde otomatik olarak kullanılır.

Kullanılan başlıca makas çeşitleri: Kâğıt makası, tırnak makası, terzi makası, bahçe makası, çit
makası, bahçıvan makası, düğme makası, cep makası, dal makası, oya makası, mum makası, dikiş
makası, bıyık makası, teneke makası, biçki makası, demir kesme makası ile bir de kumaşı tırtıllı
şekilde kesmek için ağzı oyuk oyuk olan “Sürfile” makasıdır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın