Mors Alfabesini kim buldu

morse alfabesi

Mors Alfabesi, harf, sayı ve noktalama işaretlerinin gönderilmesinde ve alınmasında kullanılan çizgi ve noktalardan ibaret olan alfabe şeklidir. Özel bir ekipman bulunmadan, yetenekli bir dinleyici veya gözlemci tarafından doğrudan anlaşılabilen açma-kapama tonları, ışıklar veya tıklamalar olarak metin bilgilerini iletmenin bir yöntemidir.

Her Morse kodu, bir metin karakterini (harf veya rakam) veya bir işareti temsil eder ve her biri benzersiz bir nokta ve çizgi dizisi ile tanımlanmaktadır. Bir çizginin süresi, bir noktanın süresinin üç katıdır. Her nokta veya çizgiyi, nokta süresi ile aynı olan kısa bir sessizlik yani boşluk izler. İletişimin hızını arttırmak için, Morse alfabesindeki her karakterin uzunluğu İngilizcede ortaya çıkma sıklığına ters orantılı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, İngilizce’deki en yaygın harf olan “E” harfi, en kısa koda yani tek bir noktaya sahiptir.

Morse alfabesi sivil hayatta halen bazı amatör radyo operatörleri tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca askerler tarafından özellikle muhabereciler tarafından bilinmekte ve kullanılmaktadır.

Mors alfabesini kim icat etti

1840’ta Amerikalı Samuel F. B. Morse, Joseph Henry ve Alfred Vail tarafından icat edilen elektrikli telgraf sistemi haberleşmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Başarılı olarak 1920’ye kadar kullanılmıştır. Daha sonra aynı maksatla değişik alfabeler de ortaya atılmışsa da Mors Alfabesi kadar kullanışlı olamamıştır.

Mors Alfabesi ilk defa ABD’de Baltimore ve Washington arasında 1844 Mayısında kullanılmış ve ilk iletilen mesaj, İncil’den yaratıcının büyüklüğünü bildiren bir cümle olmuştur. 1851’de Mors alfabesi standartlaştırılarak uluslararası şekle getirilmiştir.

Mors alfabesi özellikle, deniz ulaşımında, radyo, telgrafta, hareketli vasıtaların haberleşmesinde ve ışıkla karşılıklı haberleşmede kullanılır. Ancak, uyduların uzak mesafeler için bile ses haberleşmesini mümkün kılması, alfabenin eski önemini zayıflatmıştır.

Maniple yada Manipulator Mors kodları ile yapılan telgraf haberleşmesinde, devredeki akımı elle açıp kapatmak suretiyle sinyal üreten bir alettir. Mors kodlarını elektrik sinyali olarak üretme fikri, ilk olarak Samuel Morse’a aitse de bunu pratik olarak uygulayan Alfred Vail’dir. 1837 senesinde bulunan maniple, basit bir kontak anahtarı ile bu anahtarın ikazladığı manyetik bobinle, bobin ortasındaki iğneden ibaretti. Elle, maniple koluna bastıkça, manyetik bobin ani olarak iğneyi hareket ettiriyor ve manipleye bağlı şeritte mors kodlarına uygun delikler açılıyordu. Bu manipleye Mors maniplesi de denir. Meniplenin elektrik enerjisi doğru akım kaynağından (mesela akümülatörden) temin edilir. Maniple devresine bir de hoparlör ilave edilirse mors kodları kulakla da dinlenebilir.

SOS Mesajı

Acil bir durumda, iletişimin en basit yöntemlerinden biri SOS mesajı göndermektir. Hemen hemen her insanın bilmesi gereklidir. SOS mesajı üç nokta, üç çizgi ve üç nokta yazarak gönderilir. Bu kısaltma tüm dillerde aynı anlama gelmektedir ve uluslararası olarak antlaşmalarla tanınmaktadır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın