Peruğu kim buldu

peruk

Peruka yada Peruk’u kim icat etti? 

Roma’nın hiciv şairi Martialis (M.S. 40-102), “Bizi merhemler ve yapay saçlarla kandırıyorsun, Phoebus, o pis ve dazlak kafan sözde saç tutamları ile kaplı. Kafan için bir berbere gereksinimin yok, daha iyi görünmek için, Phoebus, sadece bir sünger gerek sana,” diye perukacıları yerin dibine sokuyor. Roma’da erkek ve kadınların peruka kullanması modası varsa da Çoğunluk perukayı saç dökülmesi nedeniyle yeğliyordu Eski Mısır’da ise saç kirli sayılır, rahipler ve halk tarafından kazıtılırken, zenginler gerçek veya yapay saçtan yapılmış perukalar takarlardı. Asur, Fenike ve Eski Yunanlar da peruka kullanırlardı.

Afrika kabilelerinin çok süslü törensel saç tuvaletleri de gerçekte hazırlanması saatler alan perukalardır. Hıristiyanlık, perukalı kadının papazın kutsamasından yararlanamayacağını, perukanın ilahi kutsamaya engel oluşturduğunu vaaz etmiştir. 692’deki Konstantinopolis Konsili’nde de peruka takan birkaç kişinin aforoz edilmesi karara bağlanmıştı.

Avrupa’da perukanın tekrar yaygınlaşmasında İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth’in (1558-1603) kırlaşan saçlarını saklamak için peruka kullanmaya başlaması etken oldu. Kraliçenin değişik renklerde seksen perukası vardı.

17. yüzyılda erkekler arasında perukanın moda olması ise Fransa Kralı XIII. Louis’yle gerçekleşti. Kadınlar arasında peruk kullanımı azalırken erkekler arasında statü simgesi olarak yaygınlaşarak sürdü. Bazı mesleklerin resmi kıyafetinin bir parçası oldu. İngiltere’de yargı görevlileri halen peruka takarlar ve İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi bazı ülkelerde de bu uygulama benimsenmiştir. 17.-18. yüzyılın abartılı perukaları Fransız Devrimi’nden sonra or-tadan kalktı.

20. yüzyılda ucuz yapay perukalar 1970’lere kadar kadınlar arasında kullanılmaya devam etti. “Yapılı saç”ların şart görüldüğü resmi, yarı resmi toplantılarda perukanın yapılı saç yerine geçmek gibi bir işlevi vardı. Bu modaların kalkmasıyla peruka, kel erkeklere hizmet verdiği aslı görevine döndü. Ama saçı olmayanların artık saç ektirme gibi bir çözümleri daha var.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın