Sevgililer Gününü kim buldu

sevgililer-gunu

Sevgililer Gününü kim çıkardı merak ediyor musunuz? Sevgililer Günü Her yıl 14 Şubat tarihinde birçok ülkede kutlanan birbirini seven insanlar için özel bir gün olarak kabul edilir. Sevgililer Günü’nün kökeni ile ilgili çağlar boyunca süregelen çeşitli efsaneler vardır. Sevgililer gününün en eski simgelerinden biri Roma sevgi tanrısı Cupid’i simgeleyen, ok ve yay ile küçük bir çocuğun resmidir. En yaygın inanış Sevgililer Günü’nün Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı Aziz Valentine isminde bir rahibin adına ilan edildiğidir. Bu yüzden bir çok ülkede “Aziz Valentin Günü” (St. Valentine’s Day) olarak kutlanır. Batıda Valentine kelimesine, hoşlanılan kişi veya sevgili anlamları da yüklenmiştir.

Antik Roma Festivali ve Sevgililer Günü

Birinci efsaneye göre, Romalılar MS 3. yüzyılda Tanrı Lupercus onuruna pastoral bir bayram olarak Sevgililer Günü’nü kutlayan toplumdur.  İnanışa göre çobanların tanrısı Lupercus koyunları kurt sürülerinden koruyan bir tanrıdır ve her yıl Şubat ayında tanrı Lupertus’a şükranlarını sunmak için Lupercalia adında bir festival düzenlenirdi. Lupercalia hakkında ilginç bir ayrıntı sevgililer günü ile bağdaştırılıyor. Festivalde, kızlar hazırladıkları kutuların içine kiminle eşleşmek istiyorlarsa onun adını yazarlar bayramının arifesi olan 14 Şubat’ta kura çekerek bayram boyunca ‘çift’ olma geleneğini sürdürürlerdi.

Sevgililer Günü bir Hıristiyan Festivali Oluyor

Bir süre sonra, Hıristiyanlığın Roma imparatorluğuna girmesi ile dinin yayılmasını kolaylaştırmak için, Hıristiyan rahipler Roma festivallerinin isim ve anlamlarını değiştirdiler. Lupercalia da Sevgililer Günü olarak değiştirildi. Kızların kutularındaki isimler Hıristiyan azizlerin isimleri ile değiştirildi. Her delikanlı bir kutu seçerek kutudan çıkan Azizin hayatını taklit etmeye ve kendini dine adamaya başladı. Fakat çok rağbet görmedi ve eski duruma geri dönüldü.

Aziz Valentine Kimdir?

Bir başka efsane İmparator Claudius zamanında yaşayan Valentine adındaki bir rahipten bahseder. İmparator Claudius halkı tarafından çok sevilmeyen ve savaş düşkünüdür.  Savaş düşkünlüğü nedeniyle erkekleri ve erkek çocuklarını zorla savaşa göndermektedir. Erkekler savaşlardan yorgun düşüp artık eşleri ile birlikte evde kalmak istediklerini belirtirler ve savaşmayı reddederler. İmparator Claudius evliliği yasaklayan bir misillemede bulunur. Artık imparatorlukta rahiplerin nikah kıyması yasaklanmıştır. Fakat Valentine adındaki bir rahip ona meydan okur ve gizlice çiftleri evlendirir. bu durumu öğrenen Claudius rahibi yakalatarak zindana kapatır ve idam ettirir. İşte sevgilileri birleştirmek için hayatını feda eden Valentine adındaki rahibin ölüm günü olan 14 Şubat artık Valentine’ Day yani sevgililer günü olarak kutlanır.

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi’ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir. Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dökümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine’nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir. 1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.

Orta Çağ’da Valentine

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı ilk olarak 14. yüzyıla ait kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa’da ve İngiltere’da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler.

Hıristiyan olduğu için öldürülmüş din adamı Valentine ile romantik aşk arasındaki ilişkiyi anlatan efsanelerin 14. yüzyılda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu efsanelerde geçen başlıcaları şöyledir:

  • Valentine, öldüreleceği günden bir gün önce gardiyanın kız kardeşine “Valentine’ninden” imzalı bir aşk notu vermişti.
  • Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım etmişti.

Günümüzde Sevgililer Günü

14 Şubat, 1800 yıllarda Amerika’lı Esther Howland’ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. ahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

Sevgililer günü adetleri

Sevgililer günündeki en yaygın uygulama eşe ya da sevgiliye verilen karttır. Bu kartlara sevgi mesajları, aşk şiirleri vs. yazılır. Özellikle batı medeniyetlerinde, sevgilisi olmayanlar hoşlandıkları kişilere kart gönderir. Alıcı kişi, içinde genellikle “Sevgilim olur musun?” yazan bu imzasız kartın kimden geldiğini bulmaya çalışır. Sevgililer gününde hemen herkes sevgililerine veya eşlerine bu günün ruhu ile bütünleşen, karşı tarafa sevgilerini anlatan hediyeler verir. Bu hediyelerin başında çiçekler ve çikolata gelir. Sevgililer Gününü çiftler genellikle baş başa geçirirler. Başbaşa gidilen romantik bir yemek, ya da evde hazırlanan romantik bir sofra en yaygın kutlamalar arasındadır.

Çiftler, Sevgililer Günü’nün gecesinin de özel olması için çaba gösterirler. Kimi çiftler, bu güne has, cinselliği ön plana çıkarıcı kıyafetler ve iç çamaşırları alırlar. En çok tercih edilen renk, tutkuyu sembolize eden kırmızıdır. Bunların yanı sıra, Sevgililer Günü çok sayıda evlenme teklifinin de gerçekleştiği bir gündür.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın