Sıfırı kim buldu

Sıfır (0) ı kimin bulduğu konusu tam olarak net olmamakla birlikte, sıfırın bulunuşu veya ilk kullanımı ile ilgili Babil, Maya, Hindu ve Arap Medeniyetlerinin isimleri geçmektedir. Sıfır ile ilgili bilinen bir gerçek ise bir yer belirleyici ve ayraç olarak kullanılmaya başladığıdır. 0 rakamının tarihsel geçmişine bir göz atalım.

Babil Sayı Sistemi ve Sıfır

Sıfır’ın kullanımı ile ilgili en eski kayıtlar M.S. 300 yıllarına ait Babil kalıntılarında bulunmuştur. Babil medeniyeti matematikte günümüzdeki 10 luk sayı sistemine benzer 60 lık sayı sistemini bulmuşlardır. Günümüzde kullanılan saat, dakika ve saniye sistemi buradan gelmektedir. İşte bu sayı sistemi içerisinde kolay sayı saymak için sıfırı bir yer tutucu ve ayraç olarak kullanmışlardır.

Maya Takvimi ve Sıfır

M.S. 400 lü yıllada Mayalar kendi yöntemlerine göre sıfırı keşfetmişlerdir. Bu Yerli Amerikalılar karmaşık ve son derece hassas takvimleri ile ünlüdür. Mayalar takvim sistemlerinin doğru bir şekilde çalışması için, bir yer belirleyici olarak sıfır kullanmışlardır.

Yunanlılar ve Sıfır

Yunanlılar da sıfırı biliyordu ama saymak için abaküs kullandıklarından matematikte sıfırı hiç kullanmadılar ve felsefi olarak sıfırı kabul de etmediler. Sonuçta, “hiçbir şey” anlamına gelen bir sembol nasıl olur da “bir şey” olarak yazılmış olabilir di? Hatta “geçersiz” ve “boşluk” anlamına gelen 0 ile ilgili birçok felsefi tartışmalar yaptılar.

Hint Matematiği ve Sıfır

Hintlilerin sıfırı keşfeden üçüncü bir medeniyet olduğuna inanılıyor. Hinduların Sıfırı keşfi MS 500 lü yıllara denk gelmektedir. Hindularda sıfıra boş veya geçersiz anlamına gelen “sunya” denmekteydi. Hint matematikçiler’in numaralar ile ilgili akıllıca bir yol izliyorlardı. Onlar sıfır yerine belirli boşluk koymak yerine bu kelimeyi yazmakta idiler.

“0” sayısının keşfi için sonraları Kamboçya, Çin ve Arap Medeniyetlerinden de söz edilmektedir. Hindularda kullanılan “sunya” kelimesi değişerek “sifr”  olarak Arapça ya girdiği düşünülmektedir. Hatta dilimizdeki Sıfır kelimesi Arapçada “sifr” kelimesinden gelmektedir.

Anlam olarak sıfır kullanılsa da, sıfır yerine başka semboller kullanılsa da Sıfır’ın gerçek sembolü olan “0” MS yaklaşık 600 e kadar ortaya çıkmamıştır. Günümüzde kullanılan sıfır sembolu “0” Hindistan’da bir Budist astronom tarafından icat edilmiştir.

Sıfır kavramı, sayı olarak MS 1100 yılına kadar Avrupa’ya geçmedi. Hintliler ve Araplar, 12. yüzyılda Avrupalılarla bilgilerini paylaştı. Bugün sıfır dahil olmak üzere modern bir sayı sisteminin tamamı, Arap sayı sisteminden gelmektedir.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın