Sobayı kim buldu

soba

Sobayı kim icat etti? Sobalar, ocakların üstü kapatılıp pişirme sistemleri geliştirilirken, daha çok Güney Avrupa’da su ısıtma ve yıkanma suyunun ısıtılması sorununu çözmek için üretildi. Ama ocaktan bağımsızlaşan gerçek sobanın mucitleri Kuzeylilerdir. İskandinavya ve Rusya’da, en fazla ısının elde edilmesine yarayan demir levhalar asılmış uzun boru ve bacalar kullanılmışken, ilk dökme demir soba, ızgarası bulunmayan bir “kutu”dan ibaret de olsa, 1642’de ABD’de yapılmıştır.

Latin dillerinde (İtalyanca “stuba”, Fran-sızca “etuve”, İspanyolca “estufa”) olduğu gibi onlardan etkilenen Eski Ingilizcede de “stuba” ısıtılan oda, buhar odası anlamlarına geliyordu, bugünkü anlamını (stove) 1600’lerden itibaren kazandı. Germen ve Baltık dilleri de aynı gelişimi izlerler ve “soba” biçimi Balkan ve özellikle Macarca türevlerde görülür. Macarcada bugün doğrudan oda anlamına gelen “soba” sözcüğü, Bulgarca, Romence, çağdaş Yunanca ve Türkçede ortaktır.

Katı yakıtlı odun ve kömür, sıvı yakıtlı gaz ve mazot sobalarından sonra havagazı, propan ve bütan gazıyla çalışan sobalar da üretildi. Sobanın Türkiye’ye girişi Tanzimat’tan sonra Avrupa yoluyla oldu ve konaklarda gerekli düzenlemeler yapılarak zamanla yayıldı. Resmi dairelerde soba kullanılmaya başlandı. 1877 tarihli Vilayat Belediye Kanunu’nda soba borularının saçaktan yukarıya uzatılması belediye-nin koyduğu kurallar arasında sayılmıştı. Müslümanlardan, Hz. Muhammed zamanında yoktu diye sobayı bidat sayarak mangalda diretenler çıktığı gibi, Yahudi din adamlarının tavrı da bundan farklı değildir. İstanbul hahamlarının, 1895’te Hasköy’de açılan Yahudi ilkokulu Şule-i Maarif’de haham adaylarının da okuyabilmeleri için ileri sürdükleri şartlar arasında, okulda Frenk icadı soba yerine mangal kullanılması da bulunmaktadır.

Sobanın Anadolu’ya ikinci giriş yeri ise Rusya’ydı. Erzurum ve Doğu Karadeniz’de Rusça adıyla “peçko” kısa sürede köylere kadar yayıldı. Yine Karadeniz ve Kuzey Doğu Anadolu’da hazneli kuzine ile duvarlardan geçme borulu bir tür kalorifer sistemli soba yaygındır.

Dökme, sac, tuğla, çini sobalar yerli zanaatkarlar tarafından üretilmeye başlandı, özellikle çini sobalar zengin konakları ile önemli devlet dairelerinde kullanıldı. Yurt çapında soba üretimi yapan Zümre sobalarıyla “Türk Sanayi-i Harbiye ve Madeniye” fabrikatörü Şakir Zümre oldu. 1920’de kurulan Şakir Zümre Madeni Eşya Fabrikası ‘nın sahibi Şakir Zümre Varna’da doğmuş ve Bulgaristan parlamentosunda milletvekilliği de yapmıştı; 1966’da öldü.

Sobalarda genellikle odun, Karadeniz’de ayrıca fındık kabuğu yakılırdı. Maden kömürü işletmeleri açılınca taş kömürü ve linyit sobaları yapılmaya başlandı. Son dönemde gaz sobaları yaygınlaşırken, büyük merkezlerde kalorifer sobanın, fueloil ve doğalgazsa kömürün yerini aldı.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın