Suyun Bileşimini kim buldu, Suyu kim buldu

su

Suyun iki gazın birleşmesiyle oluştuğunu, 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan meydana geldiğini Henry Cavendish bulmuştur. Henry Cavendish 1731 – 1810 yılları arasında yaşamış İngiliz kimyager ve fizikçidir. Çok çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği deneylerle, havanın bileşimi, hidrojenin niteliği ve özellikleri, bazı cisimlerin özgül ısıları, suyun bileşimi ve elektriğin çeşitli özellikleri gibi konularda buluşlar yapmıştır. Cavendish deneyi olarak adlandırılan bir yöntemle Yer’in kütlesini ve yoğunluğunu ölçmüştür.

Saf Suyu kim buldu

Cavendish deneylerinde, asitlerin metal üzerindeki etkisinden “yanıcı” dediği bir gaz elde etmiş, bunu flogiston sanmıştı. Ancak Priestley’in bir deneyi onu bu yanlış yorumdan kurtarır. Priestley, hidrojen ve oksijen karışımı bir gazı elektrik kıvılcımıyla patlattığında bir miktar çiyin oluştuğunu görmüştü. Aynı deneyi tekrarlayan Cavendish daha ileri giderek patlamada “yanıcı” gazın tümünün, normal havanın ise beşte birinin tüketildiğini, öylece oluşan çiyin ise arı yani saf su olduğunu saptar.

Diğer bilim Adamları

Henry Cavendish suyun oksijen ve hidrojenden oluştuğunu 1781’de yaptığı deneylerde ortaya koymuştur.

Elektroliz yoluyla suyun hidrojen ve oksijene dönüşümü, İngiliz kimyager William Nicholson ve Anthony Carlisle tarafından 1800’de yapıldı.

1805’te Joseph Louis Gay-Lussac ve Alexander von Humboldt, suyun iki parçadan hidrojen ve bir bölüm oksijenden oluştuğunu gösterdi.

Gilbert Newton Lewis, 1933’te saf ağır suyun ilk örneğini izole etti.

Suyun özellikleri termometre kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle, Kelvin, Celsius, Rankine ve Fahrenheit termometreleri, suyu donma ve kaynama noktaları tarafından tanımlamışlardır.

Su Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Su; dünyada bol miktarda bulunan ve yaşam için vazgeçilmez olan, kokusuz ve tatsız bir bileşik. Sıklıkla renksiz olarak tanımlanmasına rağmen kızıl dalga boylarında ışığı hafifçe emmesi nedeniyle doğal bir mavi renge sahiptir. Doğada su katı, sıvı ve gaz hâllerinde görülür. Kimyasal formülü (H2O) 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan meydana gelir. H+ iyonu içeren bir madde ile (ör. asit) ve OH- iyonu içeren maddenin (ör: baz) tepkimesi ile oluşur.

Su yanıcı bir madde değildir. Bu özelliği nedeniyle ateş söndürücü olarak kullanılır. Fakat suyun bileşimindeki Oksijen yakıcı bir gazdır, Hidrojen ise yanıcı bir gazdır. Oksijen ve hidrojen birleşerek söndürücü olan suyu oluşturur.

H2O saf suyu temsil eder, saf suya doğal en yakın örnek yağmur suyudur. Saf su canlılar için içilebilir su değildir, insanlara yararı yoktur. Suyun akışkan olması dışında insanlar ve canlılar için içinde taşıdığı mineraller çok önemlidir.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir