Hârizmî

Hârizmî kimdir?

Hârizmî, hayatı, algoritma, cebir ve denklem hesabı üzerine çalışmaları, matematiğe ve bilime katkıları Muhammed ibn Musa el-Hârizmî, Farslı bir matematikçi, astronom, astrolog coğrafyacı ve Bağdat’taki bir...

Hârizmî

Cebiri kim buldu

Rakamlar ve semboller kullanarak ve denklemler kurarak aritmetik işlemlerini genelleştirmiş olan matematik koluna cebir adı verilir.   Tarihte bilinen ilk cebir kitabı Hârizmî tarafından 825 yılında yazılmıştır....

Algoritma’yı kim buldu

Algoritma matematikte sayılarla yapılan her türlü hesaplamanın sistematik metoduna verilen genel isimdir. Algoritmanın kurucusu dokuzuncu yüzyıl başlarında yaşayan, matematik gökbilim ve coğrafya alanlarında çalışmış bilim...