atom

Atomu kim buldu

Maddenin en küçük ve temel yapı taşı olan atomun ismi Yunanca’da bölünemez anlamındaki atomos kelimesinden gelmektedir.  Modern mikroskoplarla bile görülemeyen Atom, teorilerle desteklenerek bulunmuştur. Modern...

Yörüngeyi kim buldu

Yörünge çekim merkezi etrâfında bir cismin çizdiği döner hata verilen addır. Yörüngenin bir başka adı da mahrektir. Yörünge bir atom çekirdeği etrâfında bu atoma âit elektronların hareketlerini...