Gregor-Mendel

Gregor Mendel kimdir?

Gregor Mendel, genetiğin babası ve Genetik biliminin kurucusudur. Kalıtım kurallarının birçoğunu tanımladı. Bu kurallar, kalıtımsal özelliklerin nesiller boyunca nasıl aktarıldığını belirledi. Canlıların sonraki nesillerinde değişmeden kalan bir şey...

Genetik Bilimi kurucusu kim

Genetiğin özerk bilim olarak yerleşmesi için aşağı yukarı iki yüzyıl gerekmiştir ve Maupertius (1698-1759), ilk gerçek genetikçi sayılabilir. Voltaire’in Dr. Akakia adıyla gülünçleştirmeye çalıştığı bu...

kalitim

Kalıtımı kim buldu

Kalıtım, canlı bir yaratığın tüm özelliklerini, soyu yoluyla gelecek kuşaklara, dolaysız iletmesidir. İlkel insanlar, hayvan ve bazı yiyecek bitkileri yetiştirmeye başlayınca, deneysel bir biçimde bazı kalıtım...