Hücre

Hücreyi kim buldu

Hücre, latince “küçük oda” anlamına gelen cella kelimesinden gelmektedir. Bilinen tüm canlı organizmaların temel yapısal, işlevsel ve biyolojik birimidir. Bir hücre, bağımsız olarak çoğaltılabilen en küçük...

Mitokondriyi kim buldu

Robert Altmann Alman patologuydu, 1886’da hücre organellerini incelerken keşfettiği şeyin bir parazit olduğunu düşündü fakat üzerinde çalışmaya devam etti ve mitokondriyi keşfetti. Altmann, keşfini “biyoblast” olarak...

Tek Hücreli Canlıları kim buldu

Tek Hücreli Canlılar veya Tekhücreliler (Protista), genellikle hayvanlar (Animalia) ve bitkiler (Plantae) alemleri dışında bırakılan canlıları kapsayan üçüncü canlılar alemidir. Tekhücreliler kategorisi bitki ve hayvan tanımlarının...