elektrigi kim buldu

Elektriği kim buldu

Elektriği kim buldu? Bu sorunun birden fazla cevabı var. Elektrik, iki cismin birbirine sürtünmesiyle, sıkıştırma gibi herhangi bir mekanik etki sırasında veya ısının bazı kristallere...

Kalsiyumu kim buldu, kim keşfetti

Kalsiyum, Sembolü “Ca” olan toprak alkalileri grubundan metalik bir elementdir. İlk defa 1808’de Sir Humphry Davy tarafından kalsiyum hidroksitten elektroliz yoluyla elde edilmiştir. Metalik kalsiyum gümüş gibi parlaktır....

Lityum’u kim buldu

Kimyâda Li sembolü ile gösterilen, metaller arasında atom ağırlığı en küçük olan, metalik bir element. 1817’de J. August Arfvedson tarafından keşfedildi. Grekçe kaya mânâsına gelen “Lithos” kelimesinden,...

Kloru kim buldu, kim keşfetti

Halojenler sınıfından bir element. Kimyâsal sembolü Cl’dir. Tabiatta halojenlerin en çok bulunanıdır. İlk defa 1774’te Scheele tarafından klorür asidinin piroluzit ile yükseltgenmesiyle elde edildi. O zaman klora,...

Sodyumu kim buldu

Sodyum, sembolü Na olan ve yer kabuğunda, çokluk bakımından altıncı sırada bulunan metalik bir elementtir. Sodyum, denizlerde çözünmüş halde bulunan elementler içinde miktar olarak ikinci...

pil

Pili kim buldu

Son 400 yılın en önemli buluşlarından biri elektrik olmuştur. Ama burada akıla gelen soru elektriğin yaşamımızda bu kadar uzun zamandır olup olmaması ise cevap “evet,...

Elektrolizi kim buldu

Pillerle ilgili çalışmalarını sürdürdüğü sıralarda, İngiliz kimyager Humpry Davy, elektroliz olayını da keşfetti. Davy, kimyasal bileşkelerin, elektriksel çekim sayesinde bir arada tutulabildiğini anlamıştı. Aynı bileşkelerin...