İzciliği kim buldu

İzcilik sekiz ile yirmi yaş arasında kız veya erkeklerin farklı gruplarda, toplu olarak gösterdikleri bir eğitim faaliyetidir. İzciliğin amacı; bütün insanlığa, vatanına, çevresine, ailesine ve...