sarap

 Şarabın Tarihçesi

 Şarabın kısa tarihi, Asmanın, dördüncü zamanın başlarında Anadolu’nun doğusunda ortaya çıktığı sanılmaktadır. Yerli halklar kısa bir süre sonra bu bitkinin meyvelerinden elde edilen şıranın toprak...

sarap

Şarabı kim buldu

Şarabı kim icat etti? Yakındoğu, Kafkasya ve Güney Rusya şarapçılığın başladığı yerdir. M.Ö. 8000 yılında Türkiye, Suriye’nin şimdi üzerine kurulu olduğu coğrafyada üzüm yeniyordu. Şarap...