civi-yazisi

Çivi Yazısını kim buldu

Çivi yazısı çok eski devirlere ait olan Mezopotamya’daki kavimlerin kullandıkları bir yazı çeşididir. Yazıların her birisi çiviye benzediği için bu isim verilmiştir. Yazı karekterleri yarım...

alfabe

Alfabeyi kim buldu

Alfabe bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belli bir sıraya göre dizilmesinden meydana gelen harfler topluluğudur.Yazının kökeni bir çok bilinmeyenle dolu olsa da, ilk alfabe nin...

Yazıyı kim buldu

Yazıyı Kim Buldu

Yazı kim tarafından ne zaman icat edildi? Genel olarak dilin doğru yazılmasının bağımsız olarak en az iki ve muhtemelen daha eski uygarlıklarda tasarlandığı ve geliştirildiği...