Tebeşiri Kim Buldu

Herkesin tebeşir ile ilk karşılaştığı yer okul olmuştur. Tebeşirle ilgili herkesin aklında kalan form 10 – 15 cm uzunluğunda silindir şeklinde ve katı haldeki şeklidir. Tebeşir toz halindeki kireçtaşının birbirine gevşek olarak bağlanması ile meydana gelir. Tebeşir okullarda tahtaya yazı yamanın dışında bir çok farklı formda sanayinin bir çok alanında kullanılmaktadır.

Tebeşiri kim icat etti sorusuna net bir cevap bulmak oldukça zordur. Ama tebeşir doğada kolayca bulunabilecek ve taş veya benzeri sert zeminlere bir şeyler çizmek için kullanılabilecek en uygun araçtır. Arkeologların yaptığı araştırmalara göre tarih öncesi çağlara ait mağaralardaki çizimlerin tebeşir ile yapıldığı belirlenmiştir.

Tebeşirin Yapılışı

Çubuk şeklinde tebeşir yapmayı kimin akıl ettiği bilinmemekle beraber tebeşirin ilk kullanılan tebeşirlerin yapılışında kullanılan yöntemde; kireç taşı öğütülerek toz haline getirilirdi. Toz halindeki tebeşire kil ve renk pigmentleri karıştırılarak istenilen renkte tebeşir elde edilmekteydi. Buradaki kil bir tür bağlayıcı olarak görev yapmaktaydı. Rulo haline getirilen nemli tebeşirler macun halinden katı hale geçmesi için kurumaya bırakılırdı.

Tebeşirin sınıflarda kullanılması ise 19 yy da gerçekleşti. Eğitim ve öretimin sınıflarda yapılmaya başlanması, kalabalık öğrenci grubuna bilgi aktarımı için tebeşir ve tahta ayrılmaz ikili haline geldi.

İlk zamanlarda tahta için tercih edilen renk siyahtı, fakat yeşil rengin gözleri daha az yormasından dolayı siyah tahtaların yerini yeşil renk tahtalar aldı.

Tebeşirin Farklı Kullanım Alanları

Tebeşir, temizlenip saflaştırıldıktan sonra portlant çimento yapımında ve dezenfektan olarak kullanılır. Tebeşirin işlenerek pudra haline getirilmesiyle kullanma sahası daha da artmıştır. Pudra tebeşir, seramik, cam macunu, muhtelif kozmetik, lastik, kağıt, marley, dişmacunu gibi birçok yerde dolgu maddesi olarak kullanılır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın