Tek Hücreli Canlıları kim buldu

Tek Hücreli Canlılar veya Tekhücreliler (Protista), genellikle hayvanlar (Animalia) ve bitkiler (Plantae) alemleri dışında bırakılan canlıları kapsayan üçüncü canlılar alemidir. Tekhücreliler kategorisi bitki ve hayvan tanımlarının arasında kalan, özellikle tek hücreli algler ve protozoalar için geliştirilmiş ve terim ilk kez Alman zoolog Ernst Haeckel tarafından 1866’da önerilmiştir.

“Protoctista” ile Protista az çok eşanlamlı terimlerdir. Ama her iki terimin de kullanımı belirsizlik yaratacak ölçüde farklılık gösterir. Öneriler konusunda ortaya çıkan temel felsefi farklar ve semantik güçlükler bilim adamları arasında geleneksel yaklaşımların sürmesine yol açmıştır. Öte yandan canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak iki gruba ayıran geleneksel sınıflandırma anlayışına karşı çıkan uzmanlar ise âlem sayısını beşe kadar yükselten sistemler önermektedirler.

Tekhücrelileri geleneksel âlemler içinde sınıflandırmak, hem bitki hem de hayvan özelliği gösteren canlıları kişisel sayılabilecek yaklaşımlarla ya bitkiler ya da hayvanlar arasına yerleştirme sonucunu doğurmaktadır. İki âlem temel alındığında bakteriler, algler ve mantarların Plantae içinde, proto- zoaların Animalia içinde sınıflandırılması yaygın görüştür. Bu düzenleme, çalışmalarda kolaylık sağlasa bile, ayrıntılarda ortaya çıkan güçlükleri kişisel belirlemelere bırakması nedeniyle giderek daha az kullanılmaktadır.

Son yıllarda giderek benimsenen çok âlemli taksonomik sistemlerde Protista âlemi tek hücreli algleri ve yakın akrabalarını kapsayan Protophyta ile hayvana benzer tek hücreli canlıları kapsayan Protozoa altâlemle- rine ayrılmakta, virüsİer, bakteriler ve mavi- yeşil algler Procaryota âlemine alınmaktadır. Gene çok karmaşık bir grup olan mantarlann tek hücreli ve ilkel türleri de bazen Protista âlemi içinde sınıflandırılmaktadır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir