Teknokrasiyi kim buldu, kurucusu kim

teknokrasi

Teknokrasi Nedir? Teknokrasi, yalnız uzmanlık alanları ve teknolojinin gerekleri doğrultusunda hareket eden teknokratlara dayalı yönetim biçimidir Teknokrasi hareketinin kökeni, bilimsel yönetim kavramını geliştiren Frederick W. Taylor’a kadar uzanır. Kavramın kendisi ilk kez 20. yüzyıl başlarında İlerici hareket tarafından ortaya atıldı ve özellikle 1929 Büyük Bunalımı sırasında kamuoyunun geniş ilgisini çekti.

İşadamlarının sanayi kollarını kamu çıkarlarına göre yeniden düzenleyemediklerini. bu yüzden sanayinin denetiminin teknik uzmanlara verilmesi gerektiğini öne süren Henry L. Gannt, Thorstein Veblen ve Howard Scott gibi yazarlar da hareketin gelişmesinde önemli rol oynadılar. Sonunda 1932’de yaygın bir tanıtımla. New York kentinde başkanlığını Walter Rautenstrauch’un yaptığı ve Scott’ın yönlendirdiği Teknokrasi Komitesi kuruldu.

Teknolojinin yarattığı bolluğun bir sonucu olarak, kıtlığı temel alan bütün eski ekonomik kavramların geçersizleştiğini savunan Scott, piyasa mekanizmasının çok yakında çökeceğini ve yerini teknokrasiye bağlı bir işleyişin alacağını öne sürdü. Ama Scott’ın akademik nitelikleri basında küçümsendi, grubun kabul ettiği verilerden bir bölümü kuşkuyla karşılandı ve grubun izleyeceği sosyal politikalar konusunda üyeler arasında anlaşmazlıklar çıktı. Grup bir yıl sonra dağılınca, yerini Kıta Teknokrasi Komitesi (1936’ya doğru dağıldı) ile Scott başkanlığındaki Teknokrasi Kurumu aldı.

Bunu ABD’nin birçok yerinde ve Kanada’nın batı kesiminde kurulan başka teknokrat örgütleri izledi. Ama değişim için siyasal bakımdan tutarlı programlar geliştirmeyen teknokrasi hareketi giderek zayıfladı ve halkın desteği New Deal (Yeni Düzen) ile üçüncü parti hareketlerine kaydı. Bu gelişmede uzmanlara dayalı otoriter bir yönetimin ortaya çıkmasına duyulan korku da etkili oldu. Scott’ın örgütü 1940’tan sonra gerilemekle birlikte varlığını sürdürdü.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir