Telgrafı kim buldu

telgraf

Telgrafı kim icat etti. Telgraf ne zaman icat edildi. 

Samuel F.B. Morse 1810 yılında resim bölümünü bitirdiği Yale Üniversitesi’ nde okurken elektriğe ilgi göstermiş, özellikle elektrik akımını kullanarak ses veya işaret gönderme üzerine yoğunlaşmıştır. Yaptığı çalışmalar sonucunda Telgrafı icat etmiştir. Telgrafın çalışma sistemi; iki merkez arasında, önceden belirlenmiş işaretler yardımıyla yazılı metnin veya belgelerin iletimini elektrik akımı aracılığı ile sağlama prensibine dayanmaktadır.

Elektrikli telgraf, genellikle özel telekomünikasyon hatları veya radyo dalgaları yoluyla iletilen elektrik sinyallerini kullanan bir cihazdır. Elektrikli telgraf ya da daha yaygın olarak sadece telgraf, Claude Chappe’nin Fransız askeri haberleşmesi için tasarlanmış kuleleri ve Prusya ordusu için Friedrich Clemens Gerke gibi optik semafor telgraf sistemleri yerine geçerek ilk elektrikle haberleşmenin şekli haline geldi. Elektrik telgraf şebekeleri, on yıllar geçtikten sonra, insanların ülkeler ve kıtalar arasında yaygın olarak mesaj gönderebilmelerini sağladı.

Elektrikli telgraflar, maniple adı verilen bir verici, bir alıcı ve ikisi arasına çekilmiş elektrik hattından meydana gelir. verici, telgraf hattındaki elektrik akımını açıp kapayan anahtardır. Vericiye basıldığında telgraf hattından akım geçerek devre tamamlanır. Diğer tarafta ise elektro mıknatıs bobinlerden yapılmış  alıcılar vardır. Elektro mıknatısın karşısında akım geçtiği zaman ileri geri hareket  edebilen madeni bir çubuk vardır.  Çubuğun ucundaki mürekkepli kalem bir kağıt şerit üzerine nokta (.) veya çizgi () şeklinde şekiller çizer. Sesle çalışan alıcılar da vardır. Bunlar kağıt bir şeride yazı yazmak yerine, sert bir cisme vurarak tıkırtı çıkarırlar. Tecrübeli telgraf operatörleri, bu tıkırtıları dinleyerek mesajı çözerler.

Telgrafı kim icat etti

Modern telgraf sistemlerine benzeyen ilk çalışmalar 1794 yılında Fransız bilim adamı Claude Choppe tarafından yapılmıştır. William Cooke ve Charles Wheatstone adlı iki İngiliz 1837 yılında , teller üzerinden elektrik akımı göndererek mesaj iletmeyi başardılar.

Samuel Morse, 27 Nisan 1701`de Massahusetts’in Charleston kentinde doğdu. Ressam olmak istiyordu; fakat yaptığı icatlar onu bir türlü rahat bırakmadı. Sanatına istediği kadar zaman ayıramadı. 1825’de kurulan “National Academy of Design” kurucularından biri de oydu. Bilim alanında çalışmaya başladıktan sonra da çağının en iyi portre ressamları arasında adı anılırdı.

1832’de Avrupa’ya yaptığı bir yolculuktan dönerken Fransa’daki elektrik deneylerinin sonuçlarını öğrendi. Elektriğin çok uzaklara gidebilmesi ilgisini çekti. Bu sırada bir arkadaşı da, “Elektrikle haber göndermek bir mümkün olsa…” diye düşünce ortaya attı. Ona, “Neden olmasın?” cevabını verdi. Yolculuğu sona erene kadar bu işe kafa yordu. “Morse Alfabesi” denilen işaretleri buldu. Telgrafın atası diyebileceğimiz aleti çizdi. 2 Eylül 1837″de sanat profesörlüğü yaptığı NewYork Üniversitesi’nde bunu halka gösterdi. New Jersey’de demir pirinç işicri yapan Albert Vail, Morse’un bu icadına büyük bir ilgi duymuştu. Birlikte çalışmaya başladılar. 1843’de Kongre onlara Otuzbin dolarlık bir yardım yapılmasına karar verdi, Morse, Washington Baltimore arasına ilk telgraf hattı çekilerek 24 Mayıs 1844’de ilk telgrafı gönderdi. Telgrafın icadı başka bir çok buluşun öncüsü olmuştur.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın