Tuvalet Kağıdını kim buldu

Tuvalet Kağıdını kim buldu, Tuvalet Kağıdını kim icat etti. Kağıdı bulan kültür olarak tuvalette kağıt ile temizlenme Çinlilere ait bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa kültüründe tuvaletlerde hala su musluğu bulunmadığı gibi kağıt kullanımı da tuvalet kağıdı üretilmesinden daha eskiye gider ve anlaşılan daha önce yaygınlaşmamasının nedeni kağıdın az bulunmasındandır. ABD’de mısır koçanının yaprağı, kırsal kesimde katalog sayfaları, kesilip hazırlanmış gazete kağıdı uzun süre kullanılmıştır. 589 yılında tuvaletlerde Beş Klasik kitabın ve üstlerinde bilgelerin adları olan kağıtların kullanılmaması için ferman çıkarılmış, 1391’de saray için yılda 720 bin adet, imparator ailesi için daha kalın ama yumuşak 15 bin adet tuvalet kağıdı tedarik edilmesi kararlaştırılmıştır.

1857’de ABD’de Joseph Gayetty‘nin ürettiği tuvalet kağıdı satışa çıkarıldıysa da, bir süre sonra satılmadığı için piyasadan kalktı. 1879’da İngiltere’de Walter Alcock‘un yırtılarak kullanılan tuvalet kağıdı da başarılı olmadı. Aynı yıl Edward ve Clarence Scott ABD Philadelphia’da ticari başarıya ulaştı. Ancak tuvalet kağıdı reklamı ayıp düşüncesiyle 1900 lü yıllara kadar yapılamadı.

Tuvalet kağıdı kanalizasyon sistemi yaygınlaştıkça otel ve lokantalardan başlayarak piyasada tutundu. Tuvalet kağıdı pahalı olduğundan Avrupa’nın çok yerindeki otellerde müşterilere sayıyla verilirdi. İlhan Selçuk 1970’li yıllarda yerini getirdikçe cici demokrasinin mutlu azınlık için tuvalet kağıdı ithal etmesini eleştirirdi.

Bugün ithal ikamesi sistemi terk edilip serbest ticaret tek yol sayıldığından, böyle tartışmalar yapılmıyor, fakat 2000 yılına gelindiğinde yalnız bir şirketin yaptığı son yatırımla ülkenin üretim kapasitesinin yüzde 60’ını ifade eden miktarla üretimi dakikada iki bin metreye, yılda 87 bin tona ulaşmış olsa da Türkiye tuvalet ka-ıdı kullanımında dünya ortalamasının oldukça gerisinde görülüyor. Kişi başına Kuzey Amerika’da yılda 20, Batı Avrupa’da 10, Japon-a’da 12 kilo tuvalet kağıdı tüketilmekte ve dünya ortalaması 2,9 kilo iken, Türkiye’de kişi başına tuvalet kağıdı tüketimi 0,95 kg’dır.

Paylaşın Bilgi Çoğalsın